KÓŁKO TECHNICZO-PLASTYCZNE

Kółko techniczno-plastyczne kierowane jest do dzieci, które przejawiają zainteresowanie pracami ręcznymi, technicznymi oraz posiadają zdolności manualne.
Prace ręczne kształcą oko, rękę, wyrabiają smak estetyczny, przyzwyczajają do wysiłku, uczą wytrwałości i znajdują zastosowanie w życiu.