Gazetka szkolna

„Wieści Academosa”

„Wieści Academosa” to ukazująca się od kilku lat w naszej szkole gazetka. Jej pomysłodawczynią była Pani Marta Przegon (była nauczycielka języka polskiego). To z jej inicjatywy ukazały się pierwsze numery. Obecnie opiekunem gazetki jest polonista, Ryszard Kijak.

Gazetka ukazuje się z nieregularną częstotliwością, zwykle w każdym roku szkolnym wychodziły dwa lub trzy numery w całości redagowane przez naszych uczniów. Zawartość dotychczas wydanych „Wieści” była bardzo różnorodna, co należy uznać za jej zaletę. Młodzi redaktorzy podejmowali próby tworzenia tekstów od dawna kojarzonych z „dorosłą prasą” –   przeprowadzali wywiady zarówno z pracownikami naszej szkoły jak i ze swoimi kolegami (szczególnie ciekawe były rozmowy z uczniami „zerówki”). Tworzyli recenzje książek, filmów, zespołów muzycznych, gier komputerowych a także zamieszczali  praktyczne rady psychologiczne. „Wieści Academosa” umożliwiały publikację próbek twórczości literackiej.

Obecnie zespół redakcyjny tworzą uczniowie klas szóstych i Va. Od ubiegłego roku w gazetce mamy stałe kąciki: architektoniczny, przyrodniczy, naukowo – techniczny, sportowy, podróżniczy. Oprócz nich kontynuujemy publikowanie opowiadań, wywiadów,  dowcipów oraz oryginalnych wypowiedzi uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Redakcję gazetki tworzą obecnie: Helena Brzozowska, Mikołaj Romanek, Mikołaj Knot, Łucja Woźniakowska, Emilia Żak, Maja Kądziela, Julia Kaczor, Nadia Konieczny, Julia Zając, Maja Waligóra. Sporadycznie współpracują z gazetką inni uczniowie. Pięknymi ilustracjami uświetnia niektóre numery Anna Iwaniec. Składem zajmuje się Krzysztof Lichoń, szkolny specjalista od komputerów.

Dzięki uprzejmości właścicieli wydawnictwa Vprint ostatnie numery „Wieści Academosa” ukazały się w kolorze. Za darmowe drukowanie gazetki jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuje redakcja gazetki wraz z opiekunem.

Na stronie szkoły publikujemy archiwalne numery „Wieści Academosa”

Opiekun gazetki