Rekrutacja

Zapisy do klasy zerowej i klasy pierwszej trwają do czasu wyczerpania wolnych miejsc. Pierwszeństwo posiadają dzieci, które mają już rodzeństwo w naszej szkole. Klasy liczą do 16 osób.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o kontakt mailowy pod adresem: szkola@academos.krakow.pl

Dalsza rekrutacja obejmuje:

  • wstępną rozmowę rodziców z dyrektorem szkoły,
  • spotkanie dziecka i jego rodziców z psychologiem szkolnym – badanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
  • podpisanie umowy o naukę

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do szkoły oraz rodzica/opiekuna prawnego kandydata do szkoły