Profilaktyka zdrowotna

Profilaktyka ma na celu wzmacnianie prawidłowych nawyków i eliminowanie lub osłabianie czynników ryzyka. W działania profilaktyczne powinno być zaangażowane całe środowisko szkolne, a więc uczniowie, rodzice i nauczyciele. Poniżej przedstawiamy zagadnienia objęte programem profilaktyki szkolnej, aby wspólnie chronić rozwój naszych dzieci przed zagrożeniami.

ŻYWIENIE


Promowanie prawidłowej diety i przeciwdziałanie otyłości

Działania na terenie szkoły:

 • ustalenie wspólnych zasad zdrowego żywienia- zakaz spożywania słodyczy w szkole,
 • zapewnienie zdrowych, bogatych w składniki odżywcze i zbilansowanych energetycznie posiłków na stołówce,
 • szkoła bierze udział w „Programie dla szkół”- unijnym projekcie koordynowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który polega na dostarczaniu dzieciom owoców, warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych
 • rozmowy i pogadanki z dziećmi na temat prawidłowego żywienia
 • warsztaty i konkursy kulinarne

LINKI:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące żywienia zbiorowego w szkołach

http://www.izz.waw.pl/pl/zasady-prawidowego-ywienia


ZDROWIE FIZYCZNE


Przeciwdziałanie wadom postawy

Działania szkoły:

 • cotygodniowe zajęcia gimnastyki i basen w ramach lekcji wychowania fizycznego
 • szeroki wachlarz wyboru dodatkowych kółek sportowych
 • wysokość ławek i krzeseł dostosowana do wzrostu siedzących w nich dzieci
 • wprowadzanie przerw śródlekcyjnych, zabaw ruchowych
 • możliwość pozostawiania podręczników i zeszytów w szafkach uczniowskich mające na celu przeciwdziałanie przeciążania tornistrów
 • profilaktyczne badanie uczniów prowadzone przez lekarkę szkolną

LINKI:

http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU5191


Higiena osobista


Działania szkoły:

 • rozwijanie i wiedzy i umiejętności niezbędnych do utrzymania higieny osobistej poprzez zajęcia i pogadanki, lekcje tematyczne
 • ustalenie i przestrzeganie zasad higieny- mycie rąk przed posiłkami, po zabawach ruchowych i po powrocie do szkoły
 • spotkania ze stomatologiem w ramach nauki higieny jamy ustnej
 • profilaktyczne badanie uczniów prowadzone przez lekarkę szkolną i higienistkę mające na celu przeciwdziałanie wszawicy w szkole
 • zwracanie uwagi na odpowiedni ubiór dziecka w zależności od panujących warunków pogodowych

LINKI:

http://dobrenawyki.pl/dbanie_o_higiene/mycie_zebow/4
http://radosnezabkowanie.boiron.pl/wp-content/uploads/2010/07/jak-myc-zeby-dziecka-metoda-szcz.jpg
http://dlonie.com.pl/zdrowie/pielegnacja-dloni/11-higieniczne-mycie-rak
http://dzieci.pl/kat,1024261,title,Mycie-rak-dobry-nawyk,wid,11587437,wiadomosc.html?smgputicaid=611759
http://wsse.krakow.pl/pages/psse_krakow_serwis.php?nid=132&did=6123
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m15&ms=739&ml=pl&mi=739&mx=0&ma=31400
http://www.nazdrowie.pl/artykul/prawdy-i-mity-o-wszawicy


ZDROWIE PSYCHICZNE

Działania szkoły:

 • warsztaty psychoedukacyjne poruszające m.in. tematykę integracji w grupie, tolerancji, przeciwdziałania agresji
 • obserwacje terapeuty
 • opieka psychologa szkolnego
 • przyjazna, wspierająca atmosfera w szkole, dobre relacje między nauczycielami i uczniami
 • stwarzanie okazji do przeżywania własnego sukcesu, wyrażania emocji, rozpoznawania własnych mocnych i słabych stron na lekcjach i kółkach dodatkowych
 • warsztaty dotyczące cyberprzemocy i zagrożeń w sieci organizowane dla rodziców naszych uczniów

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Cyberbezpieczeństwo w szkołach – list Minister Edukacji Narodowej

Przeciwdziałanie cyberprzemocy

Reportaż z warsztatów „Bezpieczeństwo w sieci”