Administracja

Sekretariat klasy 0-6:

Sylwia Nosal
Magdalena Woźniak
Agnieszka Gabaja

Sekretariat klasy 7-8:

Ewa Dubielewska
Iwona Kaczmarczyk

Pełnomocnik dyrektora:

Agnieszka Kucz

Konserwator:

Jerzy Zatoński

Woźna:

Krystyna Nowińska

Portiernia:

Krzysztof Drabik
Janusz Kwiecień