Administracja

Sekretariat klasy 0-7:

Sylwia Nosal
Magdalena Woźniak
Agnieszka Szymańska
Alicja Boruń

Dyrektor administracyjny:

Agnieszka Kucz

Konserwator:

Jerzy Zatoński

Woźna:

Krystyna Nowińska

Portiernia:

Krzysztof Drabik