Klasa dwujęzyczna

Oddziały dwujęzyczne tworzy się począwszy od klasy VII.
Nauczanie w tych klasach jest prowadzone w dwóch językach: w języku polskim i w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania i obejmuje co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć z języka polskiego, części historii dotyczącej historii Polski i części geografii dotyczącej geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę.

Do oddziału dwujęzycznego przyjmowani są uczniowie znający język obcy, będący drugim językiem nauczania w klasie, wyłonieni na podstawie egzaminów wstępnych przeprowadzanych w pod koniec VI klasy.