Dyrekcja

Dyrekcja Prywatnej Szkoły Podstawowej ACADEMOS

dyrektor

Magdalena Waligóra
mgr filozofii w zakresie filozofii człowieka, absolwentka WSFP „Ignatianum” w Krakowie
e-mail: magdalena.waligora@academos.edu.pl


wicedyrektor

Wioleta Figuła
mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, absolwentka UP w Krakowie
e-mail: wioleta.figula@academos.edu.pl