Dyrekcja

Dyrekcja Prywatnej Szkoły Podstawowej ACADEMOS

dyrektor

Magdalena Waligóra
mgr filozofii w zakresie filozofii człowieka, absolwentka WSFP „Ignatianum” w Krakowie

 

 


wicedyrektor

Wioleta Figuła
mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, absolwentka UP w Krakowie