Dyrekcja

Dyrekcja Prywatnej Szkoły Podstawowej ACADEMOS

dyrektor

Jerzy Waligóra
dr hab. literaturoznawstwa, b. profesor UP w Krakowie, nauczyciel mianowany
 

 


wicedyrektor ds. ogólnych

Kazimiera Waligóra
mgr filologii polskiej, absolwentka UP w Krakowie, nauczyciel mianowany
 

 


wicedyrektor ds. organizacyjnych

Magdalena Waligóra
mgr filozofii w zakresie filozofii człowieka, absolwentka WSFP “Ignatianum” w Krakowie

 

 


koordynator

Wioleta Figuła
mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, absolwentka UP w Krakowie