Biblioteka

Godziny pracy biblioteki szkolnej:

Biblioteka otwarta dla uczniów cały dzień

Jak wypożyczyć książkę? 

Wariant I (poprzez konto ucznia)
Rezerwacja
Książkę można zarezerwować przez Librusa. Dostęp do e-biblio posiadają uczniowie. W górnym menu znajduje się przycisk „książki”. Po kliknięciu w niego można swobodnie przeglądać katalog naszej biblioteki (z kolorowymi zdjęciami!). Po wybraniu pozycji klikamy „rezerwuj”.
Na koncie uczniowskim można sprawdzić również ilość wypożyczonych książek i termin ich zwrotu.
Odbiór
Zarezerwowaną książkę można odebrać w sekretariacie (będzie tam czekała przez 3 dni).
Wariant II  – biblioteka samoobsługowa
Książkę wypożyczyć można bezpośrednio w bibliotece – wystarczy przyjść w dowolnym czasie,wybrać książkę oraz zapisać swoje imię, nazwisko i nr wypożyczonej książki na liście. Lista wypożyczeń znajduje się przy wejściu do biblioteki.
Czas wypożyczenia
Książki wypożyczamy na dwa tygodnie (oczywiście można ten czas przedłużyć)
Zwrot książek
Książki zwracamy do biblioteki lub do sekretariatu.