Biblioteka

Godziny pracy biblioteki szkolnej:

Codziennie od 11.00-12.00

Jak wypożyczyć książkę? 

Wariant I (poprzez konto ucznia)
Rezerwacja
Książkę można zarezerwować przez Librusa. Dostęp do e-biblio posiadają uczniowie. W górnym menu znajduje się przycisk „książki”. Po kliknięciu w niego można swobodnie przeglądać katalog naszej biblioteki (z kolorowymi zdjęciami!). Po wybraniu pozycji klikamy „rezerwuj”. W klasach 3-6 w nadchodzącym tygodniu na lekcjach informatyki zostanie przeprowadzone szkolenie z obsługi aplikacji e-biblio (dzieci, które nie pamiętają swoich loginów otrzymają je od nauczyciela).
Na koncie uczniowskim można sprawdzić również ilość wypożyczonych książek i termin ich zwrotu.
Odbiór
Zarezerwowaną książkę można odebrać w bibliotece na długiej przerwie lub po 11.00 w sekretariacie (będzie tam czekała przez 3 dni).
Wariant II 
Książkę wypożyczyć można bezpośrednio w bibliotece – wystarczy przyjść (na długiej przerwie) i wybrać książkę.
Czas wypożyczenia
Książki wypożyczamy na dwa tygodnie (oczywiście można ten czas przedłużyć, kontaktując się z p. Igą)
Zwrot książek
Książki zwracamy do biblioteki – stoi tam specjalne pudełko z napisem „TU ODDAJ KSIĄŻKĘ” lub do sekretariatu.