KÓŁKO EKSPERYMENTALNO-PRZYRODNICZE

Cele kształcenia:

 • wzbudzanie zainteresowań zjawiskami przyrodniczymi, fizycznymi
 • poszerzenie wiedzy przyrodniczej
 • doskonalenie umiejętności obserwacyjnych
 • ćwiczenie umiejętności wyciągania wniosków na bazie obserwowanych doświadczeń
 • kreowanie poszukującej, badawczej postawy uczniów
 • kształcenie umiejętności formułowania pytań w odniesieniu do badanych zjawisk
 • zwiększanie samodzielności w osiąganiu wiedzy i umiejętności poprzez samodzielne próby eksperymentowania

Realizowane treści (ogólnie):

 • Elektryzowanie / Przepływ ładunków elektrycznych
 • Cząsteczki i materia
 • Ciśnienie wody
 • Rozpuszczalność substancji w wodzie
 • Mieszanie się roztworów
 • Oddzielanie ciał stałych od roztworów
 • Stany skupienia w wody
 • Napięcie powierzchniowe wody
 • Ciecz „nienewtonowska”
 • Jak powstają chmury?
 • Skóra ludzka – linie papilarne
 • Zjawisko fali
 • Powietrze i jego właściwości
 • Oko ludzkie
 • Złudzenia optyczne
 • Zjawisko tęczy (załamanie światła)
 • Światło i cień / odbijanie światła
 • Siła grawitacji
 • Sprzężenia powietrza
 • Zapachy i smaki
 • Właściwości mydła
 • Siły magnetyczne
 • Ogień, ciepło, spalanie
 • Intrygujące rośliny