Kontakt

Prywatna Szkoła Podstawowa Academos im. Edmunda Niziurskiego

Klasy 0-7

ul. Sobieskiego 3/3
31-136 Kraków
tel. 12 346 16 45
mail: szkola@academos.krakow.pl

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.30

Klasy 8

Sekretariat
ul. Karmelicka 45
31-128 Kraków
tel. 12 633 96 57
mail: sekretariat@pack.edu.pl

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00-16.00


Stołówka
mail: sobieskiego3.1@gmail.com


NUMER KONTA BANKOWEGO:
Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia – Sp. z o. o.
10 1240 4533 1111 0010 2663 9913


W przypadku chęci podjęcia się pracy w Prywatnej Szkole Podstawowej Academos prosimy kierować podanie oraz CV na następujący adres email: szkola@academos.krakow.pl.
Dodatkowo, prosimy o zawarcie w przesyłanych dokumentach następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych do celu realizacji procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia sp. z o.o.

W przypadku zgody na wykorzystanie danych osobowych kandydata do pracy w kolejnych rekrutacjach, prosimy o zawarcie w przesyłanych dokumentach poniższego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV i podania w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia sp. z o.o.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATA DO PRACY