Projekty edukacyjne

Academosowe projekty edukacyjne

Academos wciąż ewoluuje, naszą wizję staramy się tworzyć ucząc się od najlepszych. Prof. dr hab. Stanisław Czachorowski w swoim artykule pisze: „Szkoła musi się zmieniać nie dlatego, że coś źle zostało zaprojektowane, ale dlatego że zmienia się świat, w którym funkcjonujemy. (…) Szkoła powinna uczyć świata, który się staje a nie świata, który kiedyś funkcjonował. W sensie pedagogicznym nauczyciel powinien przyjmować rolę nie tyle mentora, ale i ignoranta (wiem, że dużo nie wiem). Świat się tak szybko zmienia, że wszyscy musimy uczyć się przez całe życie. Wspólnie możemy odkrywać nowy świat.(…) System szkolny powinien w większym stopniu niż do tej pory skupić się na pokazywaniu nauki nie tylko jako produktu, ale także jako procesu (skąd się bierze wiedza, skąd się biorą treści w książkach i dlaczego bywają różnie przedstawiane).”

W naszej szkole uczymy projektowo ponieważ problemem nie jest dostęp do wiedzy, ale zdolność jej wykorzystania, umiejętność selekcji i przetwarzania informacji. Prace uczniów nie mogą być zbiorem cytatów na dany temat skopiowanych z Internetu. Żeby stworzyć projekt, trzeba zebrać i przetworzyć informacje. Dzięki tej metodzie rozwijamy zdolność logicznego myślenia, wyciągania wniosków, empatię, uczymy pracy w grupie, rozwiązywania konfliktów bez uciekania się do przemocy, odpowiedzialności za wspólne dobro, życia w demokracji.

Co to jest projekt?


Nasze projekty:

Ogólnopolski Program Edukacyjny ,,Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”

Edukacja dzieci i młodzieży, ale także ich rodziców, nauczycieli i społeczności lokalnych to jeden z głównych celów ogólnopolskiego programu edukacyjnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Realizowany od 9 latprojekt dowodzi, że ochrony danych osobowych można uczyć w różny sposób. Nie tylko omawiając te zagadnienia na godzinach wychowawczych, lekcjach polskiego bądź języków obcych czy zajęciach z takich przedmiotów, jak: podstawy przedsiębiorczości, matematyka albo technika.

Najatrakcyjniejsze dla uczniów, a przez to najskuteczniejsze, są te inicjatywy i rozwiązania, które naukę łączą z zabawą.

– Program „Twoje dane – Twoja sprawa” od wielu lat stanowi inspirację dla nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy biorąc w nim udział, pokazują, w jaki sposób od najmłodszych lat można uczyć dzieci zasad ochrony danych osobowych, przekazując trudne treści podczas lekcji, pogadanek oraz przy wykorzystaniu gier i zabaw – powiedziała dr Edyta Bielak-Jomaa, Prezes UODO, otwierając dwudniowe szkolenie (15-16 pażdziernika 2018 r.) dla koordynatorów programu w szkołach, a tym samym inaugurując tę edycję projektu.

– Realizacja programu przez tysiące szkół, dziesiątki tysięcy nauczycieli i setki tysięcy uczniów dowodzą, że zapotrzebowanie na wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności wciąż jest ogromneUczniowie są coraz bardziej świadomi swoich praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa. Natomiast brakuje im nadal wiedzy praktycznej. Brak im też rozwagi, mądrości życiowej i przewidywania konsekwencji swojego działania, co rodzi istotne zagrożenia. Dlatego tak ważne jest kształtowanie ich odpowiednich i świadomych postaw zarówno w realnym, jak i zwłaszcza cyfrowym świecie. Jest jeszcze wiele do zrobienia, aby ochrona prywatności stała się nawykiem, tak jak codzienne odrabianie lekcji– dodała.

AKTYWNA TABLICA  TIK

W związku realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – Aktywna tablica utworzyliśmy Międzyszkolną sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK.

Uczestnikami sieci są:

Prywatna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja.
Prywatna Szkoła Podstawowa Academos im. Edmunda Niziurskiego.

Cel stworzenia sieci:

– rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych,
– zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności, jakie mogą być użyteczne podczas wykorzystania TIK na lekcjach,
– tworzenie scenariuszy, materiałów, które są przydatne w pracy w szkole,
– stworzenie bazy dobrych praktyk wykorzystania TIK na zajęciach edukacyjnych.

Działania podejmowane w ramach sieci:

– spotkania nauczycieli i wymiana doświadczeń,
– prowadzenie lekcji otwartych z wykorzystaniem nowych technologii dla nauczycieli w ramach sieci,
– stworzenie bazy dobrych praktyk wykorzystania TIK na zajęciach edukacyjnych.

Koordynatorem sieci jest:

Krzysztof Lichoń – kontakt: mlodykl@o2.pl


W ramach współpracy sieci szkół odbyły się trzy spotkania koordynatorów sieci wraz z nauczycielami prowadzącymi lekcje otwarte. W każdej ze szkół przeprowadzono dwie lekcje otwarte.
Przeprowadziliśmy również rozmowy na temat ułatwień i korzyści w prowadzeniu lekcji z zastosowaniem TIK.Wymieniliśmy szereg uwag oraz informacji, skąd czerpać wiedzę i materiały do lekcji z zastosowaniem TIK.Rozmawialiśmy o barierach i dobrych praktykach w stosowaniu TIK na prowadzonych lekcjach. Liczymy na dalszą współpracę w ramach sieci.
W ramach realizacji założeń programu Aktywna Tablica nauczyciele w naszej szkole przeprowadzili lekcje koleżeńskie z zastosowaniem TIK. W zespołach przedmiotowych – samokształceniowych nauczyciele przekazują sobie informacje o nowych technologiach, stronach i serwisach internetowych, na których szukają materiałów do zajęć z zastosowaniem TIK.
Dodatkowe źródło wiedzy stanowi grupa Facebookowa Aktywna Tablica, na której nauczyciele wymieniają się wiedzą na temat TIK.
Ponadto nauczyciele chętnie korzystają ze szkoleń prowadzonych przez internet, oferowanych przez Panią Monikę Kapuśniak dostępnych na stronie: https://monikakapusniak.weebly.com/szkolenia.html
 • PROJEKT „MIŚ”

  http://thebearproject.academos.krakow.pl/

 • Wymiana z Litwą

  W dniach 7-10 czerwca 2016 Academos gościł uczniów i nauczycieli ze szkoły “Azuoliukas” w Rokiskis na Litwie. Wizyta związana była z projektem „Children Tell the HiStory”, w którym nasza szkoła bierze udział jako nieoficjalny partner. Ma on na celu promowanie wspólnej historii Polski, Litwy i Włoch na kanwie wydarzeń z życia ostatniego z Jagiellonów Zygmunta Augusta, jego drugiej żony Barbary Radziwiłłówny oraz matki Królowej Bony. Projekt ma również na celu zainteresowanie dzieci historią i wypracowanie nowoczesnych metod nauczania tego przedmiotu. W ramach wizyty zorganizowane zostało zwiedzanie Wawelu i Wieliczki po angielsku, wspólne lekcje historii, spacer z przewodnikiem po Rynku oraz inne atrakcje służące budowaniu więzi międzynarodowych.

  W maju 2017 roku grupa dzieci z Academosa wraz z opiekunami udaje się z rewizytą na Litwę. W ramach projektu będziemy kręcić film i przygotowywać przedstawienie. Zaplanowaliśmy również zwiedzanie Wilna i innych miejsc związanych z ostatnim Jagiellonem na tronie Polski i Litwy.

 • PROJEKT „CIAŁO”

 • PROJEKT „CIEMNIA”

 • PROJEKT „SŁAWNI MATEMATYCY”

 • PROJEKT „MIÓD”

 • PROJEKT „ŚWIAT JEST TEATREM, AKTORAMI LUDZIE”

 • PROJEKT „TEATR STAROŻYTNY I TEATR WSPÓŁCZESNY”

 • PROJEKT „Z GŁĘBIN NA POWIERZCHNIĘ – WULKANY”

 • PROJEKT INFORMATYCZNO – POLONISTYCZNO – PRZYRODNICZY • Rodzice dzieciom

 • Blog klasy 4b

  http://okiemklasy4b.blog.pl/

 • Tydzień edukacji demokratycznej

  Relacja z pierwszego projektu:

  Przed tygodniem demokratycznym prosimy uczniów o przyniesienie kartonów oraz wszelkich materiałów dydaktycznych- np. puzzli z mapą, książek, albumów, encyklopedii, gier, liczydeł, zegarów, słowników, zestawów eksperymentalnych, zbiorów minerałów, atlasów, zdjęć, starych komputerów, głośników, śrubek, śrubokrętów,… cokolwiek z czego możemy wyciągnąć przeróżne informacje, doświadczenia.

  Pierwszego dnia wynosimy z sal meble, oklejamy ściany szarym papierem, kartonami brystolu, przygotowujemy farby i stanowiska: Majsterkowicza; Matematyka, kosmos, gry dydaktyczne; Wiedza ogólna z książek, albumów; Góra kartonów, taśma, nożyczki lub wiele innych. Na drzwiach piszemy motto: „Marzenia są ważniejsze niż wiedza”- strefa wolności i koncentracji, w tle puszczamy muzykę poważną i wpuszczamy uczniów bez żadnej instrukcji.

  Na początku dzieci nie mogą się odnaleźć, spokojnie siadają i obserwują przestrzeń…. Chwilę później zaczynają działać. Początkowo panuje ogromny i męczący chaos. Uczniowie sięgają po wszystko, na niczym dłużej nie skupiają uwagi i wiele rzeczy nie ma głębszego sensu, nie potrafią samodzielnie zorganizować sobie mądrze czasu, otacza ich zbyt wiele bodźców. W tym momencie przerywamy działania i wychodzimy na korytarz. Rozmawiamy o tym, jak interpretują całe wydarzenie, w jaki sposób mogliby się czegoś nauczyć w tym dniu, że są odpowiedzialni za wszystkie rzeczy w sali, że muszą dbać aby nic się nie zgubiło, że do polaryzacji uwagi jest potrzebna koncentracja. Gdy wracamy do sali jest trochę lepiej, ale wciąż nie to, o co nam chodzi.

  Sytuacja poprawia się kiedy wkraczają dorośli mentorzy (nauczyciele, rodzice) towarzyszą działaniom i biorą w nich udział. Pokazują, że do zbudowania kartonowego domu przydaje się współpraca, że rozsądniej jest zajrzeć do komputera przy użyciu śrubokręta, a nie młotka, że nie trzeba przy malowaniu ograniczać się do brystolu itp. Największą rolę jednak odgrywa CZAS. Po ok. 3 godzinach działań, wypróbowaniu wszystkiego uczniowie zaczynają szukać naprawdę. Wyciągać wnioski, grać, czytać, emocje opadają, wraca koncentracja i WOLNA EDUKACJA. Wtedy ciągniemy temat i wprowadzamy pracę tygodniową: ograniczamy się do jednego stolika: np. w poniedziałek (nr 2), we wtorek tylko malujemy, w środę stolik nr 3 etc.

  https://plus.google.com/u/0/photos/104095740557950272668/albums/6084503430634618097?hl=pl
  https://plus.google.com/u/0/photos/104095740557950272668/albums/6085582217704609889?hl=pl

  Doświadczenie to daje nam zupełnie inny obraz klasy, ukazuje zainteresowania. Jak na dłoni widać kto potrafi „się nudzić” organizując sobie czas w wartościowy sposób, a kto spędza godziny przed komputerem. Odkryciem była mała mechanika (niekiedy szukamy sposobu na skupienie uwagi niektórych chłopców, a w taki dzień po 2 godzinach obserwacji, pomysły na stymulację mózgu, bombardują głowę mentorów). Nie dostrzegamy czasem talentu plastycznego u niektórych dzieci bo daje się im zbyt mało czasu na twórczość. Najwięcej jednak dzieci uczą się ze wspólnego przebywania ze sobą, tworzyć małą społeczność z różnymi typami osobowości, są pełni akceptacji, tolerancji, współdziałania, nastawieni na siebie. Bo….

  „Chodzi tu zarówno o to, by przestrzeń szkoły sprzyjała pracy własnej i indywidualnej, wspólnemu spędzaniu czasu lub odosobnieniu, jak również o to, by inspirowała do stawiania pytań, poszukiwania i działania. Przestrzeń szkoły jest miejscem spotkania, miejscem dzielenia się wytworami swojej pracy, swoimi przemyśleniami, dziełami plastycznymi, eksperymentami. Może być również domem, w którym listy ukryte w ważnych miejscach zachęcają maluchy do nauki czytania i pisania, a zostawione w kuchni pudełko z tortem zmusza do zmierzenia się z ułamkami i dzieleniem (jak podzielić tort równo pomiędzy wszystkich?). Mapy wiszące na ścianie zachęcają do planowania podróży i zgłębiania tajników geografii, obrazy budzą zaciekawienie sztuką, a wszechobecne półki z książkami i miękkie poduszki zapraszają do świata lektury. Zaproszeni goście pokażą różnorodność dróg zawodowych i sposobów życia, a zabawa w chowanego skłoni do obudzenia wyobraźni i kreatywnego myślenia. Spontanicznie zaimprowizowane tańce mogą być najlepszą lekcją WF na świecie, a ogród za domem pozwoli nacieszyć się grami i zabawami ruchowymi na świeżym powietrzu.”

  https://plus.google.com/u/0/photos/104095740557950272668/albums/6083795323516540545?hl=pl
  https://plus.google.com/u/0/photos/104095740557950272668/albums/6079806191497864401?hl=pl
  https://plus.google.com/u/0/photos/104095740557950272668/albums/6071979825234088225?hl=pl
  https://plus.google.com/u/0/photos/104095740557950272668/albums/6071986508890375601?hl=pl
  https://plus.google.com/u/0/photos/104095740557950272668/albums/6071976668258681905?hl=pl

 • Cała Polska Czyta Dzieciom

  W listopadzie rusza w Naszej Szkole akcja Cała Polska Czyta Dzieciom. Czytać sobie na wzajem będą Dzieci, czytać będą Nauczyciele, do czytania zapraszamy również Rodziców i Dziadków. kilka minut dziennie spędzonych na głośnym czytaniu  w klasach czy na świetlicy umili nam długie jesienno-zimowe popołudnia.

  Ważną datą w naszych literackich zmaganiach będzie 21 listopada  czyli Światowy Dzień Życzliwości, kiedy to w oparciu o lektury i własne doświadczenie porozmawiamy o różnych obliczach serdeczności, uprzejmości i tolerancji. Plastyczne i słowne efekty tych rozmów będzie można oglądać na naszych klasowych tablicach i na korytarzach.

  Niebawem przy portierni zostanie umieszczony również kosz, do którego będziemy zbierali książki (w bardzo dobrym stanie lub nowe) dla dzieci w wieku od 0-12 lat. Wspomogą one Św. Mikołaja, który przekaże je przed Świętami w podarku podopiecznym Fundacji Dzieło Pomocy Dzieciom. No bo skoro CAŁA Polska Czyta Dzieciom no to CAŁA i to WSZYSTKIM 🙂 Serdecznie zapraszamy do włączenia się w naszą akcję. :)”

 • Klub gier Academosa

  Gry planszowe to nie tylko miłe spędzanie wolnego czasu. Młodzi gracze rozwijają dziecięcą sprawność motoryczną, spostrzegawczość, refleks, orientację przestrzenną i pamięć. Pozwalają także kształtować analizę oraz syntezę wzrokową i słuchową. Usprawniają mowę, wzbogacają zasoby językowe, rozwijają myślenie. Gry wpływają na doskonalenie umiejętności matematycznych i logicznych u dzieci oraz rozbudzają zainteresowania.

  W Academosie spotykamy się i poznajemy zasady różnych gier planszowych, tworzymy własne gry planszowe i karciane oraz organizujemy turniej Superfarmera. Każda osoba zapisana posiada Kartę Członkowską naszego klubu.

Bierzemy także udział w projektach zewnętrznych, takich jak:


 • W drodze do UNESCO

 • Polskie szkoły z mocą

  Szkoły z mocą zmieniania świata,to nowy program mający na celu identyfikowanie, łączenie oraz wspieranie zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w Polsce, które pomagają dzieciom stawać się pozytywnymi zmianoczyńcami.

  Zmianoczyńcą jest osoba, która kształtuje w sobie zestaw cech koniecznych we współczesnym świecie, aby zmieniać go na lepszy. Cechy te kształtują w nim określone postawy i umiejętności.
  Szkoła z mocą to taka szkoła, która uczy dzieci przede wszystkim empatii. Rozwija nie tylko wiedzę, ale także poprzez własne innowacyjne programy pomaga odkryć uczniom ich indywidualny potencjał i energię do działania. Każde dziecko może stać się pozytywnym zmianoczyńcą. Dzięki wspieraniu i rozwijaniu w dzieciach wrażliwości na otaczający je świat pomagamy im rozwiązywać problemy, otwierać się na innych, współdziałać i poczuć, że we własnym działaniu mają realny pozytywny wpływ na otaczającą je rzeczywistość. To program z mocą zmieniania świata na lepszy, dzięki nauczycielom, dzieciom i ich rodzicom – wzajemnemu współdziałaniu i poczuciu konieczności pozytywnych zmian dla siebie i innych.

 • Mistrz Rachowania

  Jednym z celów nauczania matematyki jest sprawność rachunkowa. W Naszej szkole organizowane są comiesięczne ośmiominutowe kartkówki sprawdzające sprawność rachunkową uczniów klas 3 – 6. Zwracamy szczególnie uwagę na to, jak zero wpływa na wynik poszczególnego działania. Przez cały rok monitorowane są postępy poszczególnych uczniów. Pod koniec roku wyłaniani są Mistrzowie Rachowania z każdej klasy.

 • Matematyczne preteksty

  Konkurs Matematyczne preteksty czyli ogólnopolska zabawa matematyczna z elementami rywalizacji.

  Udział mogą brać wszyscy uczniowie (od zerówki do klasy 6). Poprzez zadania uczniowie mogą spojrzeć na matematykę szkolną z innego punktu widzenia i przekonać się, że jest ona prosta, piękna, interesująca i radosna, a zabawa nią może sprawiać sporo frajdy i satysfakcji.  Pierwszy etap Konkursu jest etapem „rodzinnym” ponieważ to rodzice m.in. zgłaszają do udziału w Konkursie swoje dzieci, a najmłodszym uczestnikom czytają teksty konkursowe i treści zadań.

  http://www.matpret.pl/kmp.htm

 • Liga zadaniowa

  Jest to internetowy konkurs organizowany przez Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Trwa od października do czerwca w każdym roku szkolnym. Mogą do niej przystąpić wyłącznie uczniowie szkół podstawowych. Do Ligi można przystąpić w dowolnym momencie i robić dowolnie długie przerwy. Pierwszego dnia miesiąca publikowane są 3 zadania, do których rozwiązania wystarcza wiedza z matematyki na poziomie szkoły podstawowej. Rozwiązania dowolnej liczby bieżących zadań należy nadsyłać do końca danego miesiąca (decyduje data wysłania e-maila lub data stempla pocztowego).

  http://www.matematyka.wroc.pl/book/liga-zadaniowa/szkola-podstawowa

 • Odyseja Umysłu

  To program, konkurs, w którym najważniejsza jest kreatywności i niestandardowe rozwiązywanie problemów. Odyseusze pracują w drużynach liczących maksymalnie 7 osób.
  Dzieci muszą zmierzyć się z dwoma rodzajami problemów.

  Pierwszy z nich to Problem Długoterminowy, jeden z pięciu opublikowanych na stronie internetowej. Drużyna przez kilka miesięcy pod okiem trenera wymyśla, konstruuje i dopina na ostatni guzik wybrane przez siebie zagadnienie. Drużyna pracuje absolutnie uczciwie i samodzielnie. To najważniejsze zasady programu.

  Drugi rodzaj problemów, to problemy spontaniczne. Jaki to rodzaj zadania dzieci dowiadują się w ostatniej chwili i na jego rozwiązanie mają tylko kilka minut. Problem może być słowny, słowno-manualny lub manualny.

  Całość to wielka przygoda, w której może wziąć udział każdy.
  http://odyseja.org/

 • EDUKACJA GLOBALNA


  „Edukacja globalna dla najmłodszych- jest to projekt który służy pokazywaniu różnorodności świata, różnych dróg życiowych, kultur, zróżnicowanych warunków w różnych krajach, a z drugiej strony pokazuje podobieństwa łączące dzieci z ludźmi z innych stron świata. Zrozumienie podobieństw i różnic sprawia, że łatwiej nam szanować różnorodność. Edukacja wielokulturowa buduje otwartość wobec świata i ludzi o różnych kolorach skóry, języku, pochodzeniu, religii, tradycji, stylu życia, a – co za tym idzie – bliskość z innymi ludźmi i postawy empatyczne. Uczy, jak wiele nas łączy, a jednocześnie przygotowuje do życia w świecie pełnym różnorodności i utwierdza w przekonaniu, że różnorodność ta jest stanem jak najbardziej naturalnym i pożądanym.”

  W ramach projektu odbyło się 6 zajęć (3 prowadzone przez trenera zewnętrznego z fundacji Źródła i 3 prowadzone przez wychowawczynię klasy 1a). Dzieci miały okazję dowiedzieć się czegoś o 6 krajach świata (Nepal, Ghana, Boliwia, Wietnam, Peru, Gwatemala). Poznać tradycje, zwyczaje, zabawy dzieci z innych krajów. Do tego poznawały rośliny, zwierzęta, krajobraz danego kraju, szukały go na mapie świata.

  http://eduglob.zrodla.org/edukacja_globalna3/