Kalendarium

KALENDARZ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2021/2022
PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA ACADEMOS

1. Organizacja roku szkolnego:

01. 09.2021 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
01. 09. 2021 – 22.12. 2021 – I okres
02.01. 2022 – 24.06.2022 – II okres
15. 12. 2021 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej za I okres
21. 12. 2021 – wywiadówka za okres I
13. 06. 2022 – informacja o przewidywanych ocenach rocznych
20. 06. 2022 – klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej
24. 06. 2022 – zakończenie roku szkolnego
28. 06. 2022– termin zgłaszania przez rodziców zastrzeżeń do ocen rocznych

2. Egzamin ósmoklasisty (według komunikatu dyrektora CKE):

24.05.2022 – język polski
25.05.2022 – matematyka
26.05.2022 – język obcy nowożytny

3. Przerwy świąteczne i ferie:

23. 12. – 31.12.2021 – zimowa przerwa świąteczna
17.01. – 30.01.2022 – ferie zimowe
14.04. – 19.04.2022 – wiosenna przerwa świąteczna

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
02.11.2021, 12.11.2021, 20-22.04.2022, 02.05.2022, 17.06.2022

4. Spotkania z rodzicami:

spotkania wychowawcy z rodzicami:
01.09.2021
spotkania wychowawcy i nauczycieli z rodzicami klas 4-7 (wtorki godz.16:30):
19.10.2021, 21.12.2021, 22.03.2022, 24.05.2022
spotkania wychowawcy i nauczycieli z rodzicami klas 8 (piątki o godz. 18.30):
15.10.21, 19.11.21, 17.12.21 (tylko wychowawcy), 18.03.22, 20.05.2022

konsultacje z psychologiem: każdy czwartek, od godz. 13:00
konsultacje z nauczycielami – zgodnie z harmonogramem dyżurów

5. Plenarne posiedzenia rady pedagogicznej:

27.08.2021, październik/listopad 2021, 15.12.2021, 27.04.2022, 20.06.2022

6. Spotkania dyrekcji z samorządem uczniowskim: wrzesień, marzec

7. Uroczystości szkolne i uczniowskie:

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – 01.09. 2021
Uroczyste zakończenie roku szkolnego – 24.06. 2022 (szkoła nie organizuje zajęć ani dyżuru świetlicowego)

Klasy 0-7

Dzień kropki- wrzesień
Tydzień języków obcych- wrzesień
Dzień tabliczki mnożenia- wrzesień
Pasowanie na ucznia klasy pierwszej- październik
Dzień pamięci- październik/ listopad
„Urodziny Polski” – listopad
Koncert Świąteczny- grudzień
Zawody Narciarskie o Puchar Dyrektora- styczeń
Bal karnawałowy- luty (klasy 0-3)
Pierwszy Dzień Wiosny (klasy 0-6), Sejmik szkolny (klasy 7-8) – 21 marca
Dzień liczby Pi- marzec
Piknik szkolny – 28 maja
Turniej piłki nożnej- maj/czerwiec
Zielone szkoły- maj/ czerwiec
Uroczyste zakończenie roku szkolnego – 24.06.2022

Klasy 8

27. 09.2021 – Europejski Dzień Języków (tzw. drugich)
19. 10.2021 – Dzień Języka Angielskiego
21.03.2022 – Sejmik szkolny
03. 02. 2022 – Zawody Narciarskie o Puchar Dyrektora
17. 03. – 18.03. 2022 – Dni Międzynarodowe, Dni Otwartych Drzwi
22. 04. 2022– Światowy Dzień Ziemi

9. Badania lekarskie:
wrzesień 2021– badania profilaktyczne klas pierwszych
kwiecień 2022 – badania bilansowe uczniów klas maturalnych