Kalendarium 0-6

KALENDARZ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2019/2020
PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA ACADEMOS- klasy 0-VI

1. Organizacja roku szkolnego:

 • 02. 09.2019– uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • 02. 09.2019 – 20. 12.2019 – I okres
 • 02 .01.2020 – 26. 06.2020 – II okres
 • 18. 12. 2019 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej za I okres
 • 17. 12. 2019  – wywiadówka za okres I
 • 15. 06. 2020 – informacja o przewidywanych ocenach rocznych
 • 22. 06. 2020 – klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej
 • 26. 06. 2020 – zakończenie roku szkolnego
 • 30. 06. 2020 – termin zgłaszania przez rodziców zastrzeżeń do ocen rocznych

Przerwy świąteczne i ferie:

 • 23.12. – 31.12.2019 – zimowa przerwa świąteczna
 • 27.01. – 09.02.2020 – ferie zimowe
 • 09.04. – 14.04.2020 – wiosenna przerwa świąteczna

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

02.01. – 03.01.2020, 12.06.2020

 1. Spotkania z rodzicami:
 • spotkania wychowawcy z rodzicami:

02.09.2019 (klasy 0-3) i 03.09.2019 (klasy 4-6)

 • spotkania wychowawcy i nauczycieli z rodzicami klas IV-VI (dwa w semestrze, godz.16:30):

22.10.19, 17.12.19, 10.03.2020, 19.05.2020

 • konsultacje z psychologiem: każdy czwartek, od godz. 13:00
 • konsultacje z nauczycielami – zgodnie z harmonogramem dyżurów
 1. Plenarne posiedzenia rady pedagogicznej:

08.2019, październik 2019, grudzień 2019, kwiecień 2020, czerwiec 2020

 1. Uroczystości szkolne i uczniowskie:
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – 02.09.2020
 • Dzień kropki- 14.09.2019
 • Tydzień języków obcych- wrzesień
 • Dzień tabliczki mnożenia- wrzesień
 • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej- październik
 • Dzień pamięci- październik/ listopad
 • „Urodziny Polski”- 11 listopada
 • Koncert Świąteczny- grudzień
 • Zawody Narciarskie o Puchar Dyrektora- luty
 • Bal karnawałowy- luty
 • Pierwszy Dzień Wiosny- marzec
 • Dzień liczby Pi- marzec
 • Piknik szkolny – 06.06.2020
 • Turniej piłki nożnej- maj/czerwiec
 • Zielone szkoły- maj/ czerwiec
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego –26.06.2020 (szkoła nie organizuje zajęć ani dyżuru świetlicowego)
 1. Badania lekarskie:
 • wrzesień 2019 – badania profilaktyczne