Kalendarium 0-6

KALENDARZ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 202/2021
PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA ACADEMOS- klasy 0-VI

1. Organizacja roku szkolnego:

01. 09.2020– uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
01. 09.2020 – 22. 12.2020 – I okres
02.01.2021 – 25. 06.2021 – II okres
16. 12. 2020 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej za I okres
15. 12. 2020 – wywiadówka za okres I
14. 06. 2021 – informacja o przewidywanych ocenach rocznych
21. 06. 2021 – klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej
25. 06. 2021 – zakończenie roku szkolnego
29. 06. 2021 – termin zgłaszania przez rodziców zastrzeżeń do ocen rocznych

2. Przerwy świąteczne i ferie:

23.12. – 31.12.2020 – zimowa przerwa świąteczna
04.01. – 15.01.2021 – ferie zimowe
01.04. – 06.04.2021 – wiosenna przerwa świąteczna

14 października- Dzień Edukacji Narodowej- wolny od zajęć lekcyjnych na podstawie art. 74 Karty Nauczyciela (szkoła organizuje dyżur świetlicowy)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (szkoła zapewnia opiekę świetlicową):
02.11. 7-9.04.2021, 04.06.2021

3. Spotkania z rodzicami:

spotkania wychowawcy z rodzicami:
01.09.2020
spotkania wychowawcy i nauczycieli z rodzicami klas IV-VI (dwa w semestrze, godz.16:30):
20.10.2020, 15.12.2020, 16.03.2021, 18.05.2020
konsultacje z psychologiem: każdy czwartek, od godz. 13:00
konsultacje z nauczycielami – zgodnie z harmonogramem dyżurów

4. Plenarne posiedzenia rady pedagogicznej:

27. 08.2020, październik/listopad 2020, 16.12. 2020, 21.04. 2021, 21.06. 2021

5. Uroczystości szkolne i uczniowskie:

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – 01.09.2020
Dzień kropki- wrzesień
Tydzień języków obcych- wrzesień
Dzień tabliczki mnożenia- wrzesień
Dzień pamięci- październik/ listopad
„Urodziny Polski” – listopad
Koncert Świąteczny- grudzień
Bal karnawałowy- luty
Pierwszy Dzień Wiosny- marzec
Dzień liczby Pi- marzec
Piknik szkolny – 05.06.2021
Turniej piłki nożnej- maj/czerwiec
Zielone szkoły- maj/ czerwiec
Uroczyste zakończenie roku szkolnego – 25.06.2021 (szkoła nie organizuje zajęć ani dyżuru świetlicowego)

6. Badania lekarskie:
wrzesień 2020 – badania profilaktyczne