KALENDARIUM

KALENDARZ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2022/2023
PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA ACADEMOS

1. Organizacja roku szkolnego:

01. 09.2022 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
01. 09. 2022 – 22.12. 2022 – I okres
02.01. 2023 – 23.06.2023 – II okres
13. 12. 2022 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej za I okres
20. 12. 2022 – wywiadówka za okres I
12. 06. 2023 – informacja o przewidywanych ocenach rocznych
19. 06. 2023 – klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej
23. 06. 2023 – zakończenie roku szkolnego
27. 06. 2023– termin zgłaszania przez rodziców zastrzeżeń do ocen rocznych

2. Egzamin ósmoklasisty (według komunikatu dyrektora CKE):

23.05.2023 – język polski
24.05.2023 – matematyka
25.05.2023 – język obcy nowożytny

3. Przerwy świąteczne i ferie:

 •  23. 12. – 31.12.2022 – zimowa przerwa świąteczna
 • 30.01. – 12.02.2023 – ferie zimowe
 • 06.04. – 11.04.2023 – wiosenna przerwa świąteczna

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (dyżur świetlicowy):
31.10.2022, 12-14.04.2023, 02.05.2023, 09.06.2023

4. Spotkania z rodzicami:

 •  spotkania wychowawcy z rodzicami (wszystkie klasy):
  01.09.2022
 • spotkania wychowawcy z rodzicami (klasy 0-3):
  według indywidualnego harmonogramu
 • spotkania wychowawcy i nauczycieli z rodzicami klas 4-8 (wtorki godz.16:30):
  18.10.2022, 20.12.2022, 21.03.2023, 23.05.2023
 • konsultacje z psychologiem: każdy czwartek, od godz. 13:00
 • konsultacje z nauczycielami – zgodnie z harmonogramem dyżurów

5. Plenarne posiedzenia rady pedagogicznej:

24.08.2022, październik/listopad 2022, 13.12.2022, 19.06.2023

6. Spotkania dyrekcji z samorządem uczniowskim: wrzesień, marzec

7. Uroczystości szkolne i uczniowskie:

 •  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – 01.09. 2022
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego – 23.06. 2023 (szkoła nie organizuje zajęć ani dyżuru świetlicowego)

Klasy 0-7

 •  Pasowanie na ucznia klasy pierwszej- wrzesień
 • Dzień kropki- wrzesień
 • Tydzień języków obcych- wrzesień
 • Dzień tabliczki mnożenia- wrzesień
 • Dzień pamięci- październik/ listopad
 • „Urodziny Polski” – listopad
 • Koncert Świąteczny- grudzień
 • Zawody Narciarskie o Puchar Dyrektora- styczeń
 • Bal karnawałowy- luty (klasy 0-3)
 • Pierwszy Dzień Wiosny (klasy 0-6)
 • Dzień liczby Pi- marzec
 • Piknik szkolny – 20 maja
 • Turniej piłki nożnej- maj/czerwiec
 • Zielone szkoły- maj/ czerwiec
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego – 23.06.2023

Klasy 8

 •  20.10.2022 – Europejski Dzień Języków (tzw. drugich)
 • 08.11.2022 – Dzień Języka Angielskiego
 • 20.03.2023 – Sejmik szkolny
 • styczeń 2023 – Zawody Narciarskie o Puchar Dyrektora
 • 13. 03. – 24.03. 2023 – Dni Międzynarodowe, Dni Otwartych Drzwi
 • 21. 04. 2023– Światowy Dzień Ziemi

9. Badania lekarskie:

 • wrzesień 2022– badania profilaktyczne klas pierwszych
 • kwiecień 2023 – badania bilansowe uczniów klas ósmych