KALENDARIUM

KALENDARZ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2023/2024
PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA ACADEMOS

 1. Organizacja roku szkolnego:

04.09.2023 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

04.09.2023 – 22.12.2023 – I okres

02 01.2024 – 21.06.2024 – II okres

18.12. 2023 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej za I okres

19.12. 2023 – wywiadówka za okres I

10.06. 2024 – informacja o przewidywanych ocenach rocznych

17.06. 2024 – klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

21.06. 2024 – zakończenie roku szkolnego

25.06. 2024– termin zgłaszania przez rodziców zastrzeżeń do ocen rocznych

 1. Egzamin ósmoklasisty (według komunikatu dyrektora CKE):

14.05.2024 – język polski

15.05.2024 – matematyka

16.05.2024 – język obcy nowożytny

 1. Przerwy świąteczne i ferie:
 • 23.12. – 31.12.2023 – zimowa przerwa świąteczna
 • 12.02. – 25.02.2024 – ferie zimowe
 • 28.03. – 02.04.2024 – wiosenna przerwa świąteczna

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (dyżur świetlicowy):

02-03.11.2023, 03-05.04.2024, 02.05. 2024, 31.05.2024

 

 1. Spotkania z rodzicami:
 • spotkania wychowawcy z rodzicami (wszystkie klasy stacjonarnie):

04.09.2023

 • spotkania z wychowawcą klas 0-3:

według indywidualnego harmonogramu wychowawcy

 • spotkania z wychowawcą klas 4, 5 (środy godz.16:30):

18.10.2023 (w formie zdalnej),
20.12.2023 (stacjonarnie),
20.03.2024 (w formie zdalnej),
22.05.2024 (stacjonarnie)

 • spotkania wychowawcą klas 6, 7 i 8 (czwartki godz.16:30):

19.10.2023 (w formie zdalnej),
21.12.2023 (stacjonarnie),
21.03.2024 (w formie zdalnej),
23.05.2024 (stacjonarnie)

 • spotkania z nauczycielami przedmiotów klas 4-8 (wtorki godz.17:00-19:30):

17.10.2023 (w formie zdalnej),
19.12.2023 (w formie zdalnej),
19.03.2023 (w formie zdalnej),
21.05.2023 (w formie zdalnej)

 • konsultacje z psychologiem: każdy czwartek, godz. 13:00-17:00
 • konsultacje z nauczycielami – zgodnie z harmonogramem dyżurów
 1. Plenarne posiedzenia rady pedagogicznej:

28.08.2023, październik/listopad 2023, 18.12.2023, 17.06.2024

 1. Spotkania dyrekcji z samorządem uczniowskim: wrzesień, marzec
 2. Uroczystości szkolne i uczniowskie:
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego –04.09. 2023
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego – 22.06. 2024
 • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej- październik
 • Tydzień języków obcych- wrzesień
 • Dzień pamięci- październik/ listopad
 • „Odrodziny Polski” – listopad
 • Koncert Świąteczny- grudzień
 • Zawody Narciarskie o Puchar Dyrektora- marzec
 • Bal karnawałowy- luty (klasy 0-3)
 • Piknik szkolny – 25 maja
 • Turniej piłki nożnej- maj/czerwiec
 • Zielone szkoły- 3-7 czerwca
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego – 22.06.2024 (szkoła nie organizuje zajęć ani dyżuru świetlicowego)
 1. Badania lekarskie:
 • wrzesień 2023– badania profilaktyczne klas pierwszych
 • kwiecień 2024- badania bilansowe uczniów klas ósmych