Szkolenia nauczycieli

Kto odważył się uczyć innych, nie powinien przestać uczyć się dalej

 • Trening twórczości
 • Metoda dobrego startu
 • Metoda projektów badawczych
 • Zabawy do myślenia
 • Biblioterapia
 • Zabawy na każdy temat
 • Wspieranie Twórczości
 • Szkolenie z oceniania kształtującego
 • Szkolenia z Helen Doron: BBs,
 • Fun with Flupe,
 • Jump with Joey,
 • PWW, PWT, konferencje doszkalające
  • Programowanie w Baltie
  • Mistrzowie Kodowania
  • XXVI krajowe konferencje nauczycieli matematyki
  • Konferencje Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki
  • Warsztaty metodyczne z bajkoterapii
 • Szkolenie z metody zastępowania agresji
 • Szkolenie z oceniania kształtującego
 • Rodzic w szkole – trudna sprawa
 • Interpretacja orzeczeń i opinii ppp- planowanie kształcenia, wychowania i terapii.
 • Praca z uczniem w klasie integracyjnej.
 • Istota nauczania i wychowania uczniów niepełnosprawnych w klasie integracyjnej.
 • Przedmioty uzupełniające i zakresy rozszerzone z punktu widzenia nauczyciela.
 • Narzędzia  i sposoby rozwijania pracy zespołowej na lekcjach przedmiotowych.
 • Metody aktywizujące w nauczaniu i wychowaniu.
 • Edukacyjna wartość dodatnia (EWD) – wpływ na podnoszenie jakości pracy szkoły.
 • Jak radzić sobie z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów.
 • Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej.
 • Razem robimy więcej-praca zespołowa na lekcjach historii.
 • Jak sprawdzać by lepiej uczyć.
 • Analiza rysunku dziecka, Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, Szkoła dla rodziców i wychowawców ” Jak mówić, żeby dzieci nas sluchaly, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły „,  Terapia pedagogiczna.
 • „Gry i zabawy muzyczne w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej”.
 • „D jak dysleksja rozwojowa – diagnoza, wsparcie pomoc”.
 • Uprawnienia Trenera Odysei umysłów
 • „Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych”