Adaptacja dziecka do szkoły

Rozpoczęcie nauki w szkole to jeden z najważniejszych momentów w życiu każdego dziecka. Niezwykle wyczekiwany, czasem z radością i niecierpliwością, czasem z obawami, przełomowy, pamiętany po latach. Ważne, by proces adaptacji przebiegał optymalnie – budował w dziecku poczucie bezpieczeństwa i był fundamentem do kształtowania późniejszych wieloletnich, pozytywnych doświadczeń związanych z byciem uczniem.

Aby szkoła mogła wypełniać stawiane przed nią cele, konieczne jest dobre przystosowanie dziecka do tego środowiska. Wyrazem dobrej adaptacji dziecka do szkoły, jest jego pozytywny stosunek emocjonalny do niej oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Proces adaptacji uczniów w Academosie zaczynamy już w styczniu/ lutym podczas trzech kilkugodzinnych sobotnich spotkań. Dla dzieci to doskonała okazja do zapoznania się z otoczeniem, do integracji w obrębie swojej przyszłej klasy oraz nawiązania nowych przyjaźni pod okiem przyszłej pani wychowawczyni i pani psycholog.  W tym czasie odbywają się spotkania organizacyjne dla rodziców, podczas których Pani Dyrektor odpowiada na wszelkie pytania, a Pani psycholog prowadzi warsztaty.