KÓŁKO MATEMATYCZNE

Dla kogo?

Dla dzieci, które:

  • – lubią rozwiązywać zagadki logiczne,
  • – chcą rozwijać zdolności matematyczne,
  • – pragną poszerzyć swoje wiadomości w ciekawy i łatwy do zapamiętania sposób,
  • – rozwiązywać nietypowe i niezwykłe zadania matematyczne (bawić się liczbami i figurami),
  • – myślą o starcie w konkursach takich jak ”Kangur Matematyczny” i „Alfik matematyczny”.

Na naszym kółku uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia matematyczne w sposób inny niż na lekcji matematyki. Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności obliczeń, analizowania i interpretowania zadań, a także poszukiwanie różnych sposobów rozwiązań. Uczniowie utrwalają metody rozwiązywania zadań, które mieszczą się w podstawie programowej, a następnie próbują rowiązywać zadania trudniejsze i nietypowe. Tematyka zajęć często wykracza ponad podstawę programową. Wprowadzane są niektóre pojęcia z zakresu programowo wyższego. Uczniowie przygotowują się do ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, takich jak Alfik Matematyczny, MAT, Kangur Matematyczny. Pracują indywidualnie, a także współpracują w parach i grupach. Uczą się logicznego myślenia i wykorzystywania wiedzy matematycznej w życiu codziennym. Rozwiązują zadania z obliczeniami pieniężnymi, zegarowymi, mierzeniem, ważeniem. Często pojawiają się gry matematyczno-logiczne, łamigłówki, tangramy, zabawy matematyczne, gry na tablicy interaktywnej. Wykorzystywane są zegary, kalendarze, pieniądze, przybory geometryczne i inne środki dydaktyczne. Uczniowie samodzielnie wykonują różne pomoce matematyczne, kształtują wyobraźnię i przygotowują projekty matematyczne.