Klasy 4-6

KREATYWNOŚĆ

O co chodzi w kreatywności? Jak mawiają maluchy z Academosa: „Kreatywność to robienie czegoś z niczego”. Uczymy się jak pracować w zespole i choć to czasem trudne, zawsze szanujemy zdanie innych. Z odmienności charakterów i  „inności” czynimy atut, bo każdy jest ważny i potrzebny. W jedności siła! Myślimy szybko, działamy sprawnie, jesteśmy plastyczni, elastyczni, nie […]

Chór

Chór szkolny to kółko, na którym dzieci uczą się dobrych nawyków związanych ze śpiewaniem. Każde zajęcia rozpoczyna profesjonalna rozgrzewka-rozśpiewanie z użyciem ćwiczeń stosowanych w zawodowych chórach,jak np. filharmonijny. Dzieci uczą się właściwej postawy mimowolnie, ponieważ po krótkich ćwiczeniach śpiewają lubiane przez siebie piosenki, najczęściej ze znanych bajek i musicali (w ubiegłym roku nie mogło zabraknąć […]

Kółko teatralne 4-6

            „Pokonać swój wstyd” – oto główne założenie przyświecające działalności kółka teatralnego w naszej szkole.             Każde publiczne wystąpienie wiąże się ze stresem, z obawą, jak zostaniemy odebrani, czy nie wyśmieją mnie ci, którzy mnie oglądają. Z takimi wątpliwościami zmagają się niemal wszyscy, a szczególnie uczniowie. Dlatego na zajęciach kółka próbujemy uczyć się, jak się […]

Kółko historyczne

Na naszym kółku poszerzamy wiedzę historyczną oraz doskonalimy umiejętności jej badania. Zajmujemy się nauką analizy tekstów źródłowych, pracujemy z mapą, poznajemy ciekawostki historyczne oraz wybitne postaci, które miały wpływ na losy świata, omawiamy najważniejsze wydarzenia związane z histroią Polski.

Kółko informatyczne

Spotykamy się na dodatkowych zajęciach komputerowych, aby lepiej poznać wybrane programy komputerowe i w sposób odpowiedzialny korzystać z gier edukacyjnych i internetu. Na zajęciach wykonujemy rysunki w wybranych programach graficznych, piszemy humorystyczne teksty, projektujemy własne wizytówki, loga i kartki świąteczne, drukujemy własne prace i teksty, a także korzystamy z wybranych gier komputerowych i słuchamy ulubionych […]

Kółko języka francuskiego

Jak smakują żabie udka i ślimaki? Skąd francuzi mają tyle serów? Jak utworzyć ciekawe liczebniki po francusku? I dlaczego piszemy 10 liter w wyrazie, a czytamy 4? Na takie i inne pytania znajdą odpowiedź uczniowie uczestniczący w kółku języka francuskiego. Poznajemy bliżej kulturę i cywilizację nie tylko Francji, ale także krajów francuskojęzycznych. Poznajemy najważniejsze zwroty […]