Świetlica

Godziny pracy:

Świetlica poranna działa od godz. 7.30 do 8.00. Aby wyeliminować problem parkowania codziennie przed bramą główną czeka dwóch pracowników szkoły, którzy odbierają dzieci z samochodu.
Świetlica popołudniowa funkcjonuje od godziny 14.20 do 17.30.

Dysponujemy salami przeznaczonymi dla młodszych dzieci i oddzielnie dla dzieci starszych. Działania świetlicy podzielone są na 3 strefy; zabawy, artystycznej i strefie ciszy (do wyboru). Opieka świetlicowa sprawowana jest łącznie przez sześciu wychowawców, na trzech piętrach. Zajęcia na świetlicy dostosowane są do wieku oraz możliwości dzieci.
Każdego dnia od godziny 14.20 – 15.05 prowadzone są dodatkowe kółka w klasach. Po tym czasie do godziny 16.30 realizowane są zajęcia świetlicowe, takie jak:

STREFA CISZY

Strefa ciszy- to czas koncentracji dzieci, miejsce gdzie w obecności pedagoga, uczniowie w spokoju mogą odrobić zadanie domowe, nadrobić braki, poćwiczyć kaligrafię, matematykę, mogą poczytać książkę, zająć się własnymi zainteresowaniami, poukładać puzzle.

Cisza w pedagogice po raz pierwszy zarówno w teorii, jak i praktyce wychowawczej pojawiła się w sposób świadomy i zamierzony dzięki Marii Montessori, która wskazywała na wykorzystanie jej w wychowaniu. Znała zarówno potrzeby dziecka, jak i potrzebę ciszy, jej działania, wpływ jaki ma na rozwój, wiedziała, że zmniejsza stres i niweluje agresję.
Cisza jest umiejętnością, można się jej nauczyć: „Jeżeli pragniemy pozostać w ciszy, musimy się tego nauczyć, ale zanim się nauczymy, powinniśmy jeszcze coś zrobić. Musimy wziąć pod uwagę, że cisza powinna być zademonstrowana, poznana przez nas, ponieważ zazwyczaj jej nie znamy i utożsamiamy ją ze zmniejszaniem szmerów, które zwykle przynosi zmniejszenie hałasu. Z wychowawczego punktu widzenia cisza ma duże znaczenie dla naszego wnętrza, a ludzie poszukujący doskonałości lub pragnący osiągnąć wysoki poziom inteligencji, artyści, poeci, muszą mieć ciszę, to jest konieczność. Czy cisza jest naprawdę koniecznością? Sądzę, że tak, chociaż się tego zazwyczaj nie odczuwa”.

ZAJĘCIA ORGANIZACYJNO – SPOŁECZNE

Czyny społeczne, udział w konkursach czystości, estetyki, oszczędzania, zbiórka makulatury, organizowanie imprez, wystaw i inne. Kontakty z rodziną i środowiskiem- spotkania z rodzicami, z dziadkami.

GRY I ZABAWY RUCHOWE/ZAJĘCIA ROZRYWKOWE

Zabawy i gry: z elementami równowagi, orientacyjno – porządkowe, ze śpiewem, rzutne, chwytne z celowaniem, toczeniem, skoczne, integrujące, zabawy taneczne do CD, gry harcerskie, zawody sportowe i wiele innych.

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE (KINO ŚWIETLICOWE)

Bajki i filmy edukacyjne, gry i zabawy ze śpiewem,(karaoke) przy muzyce, stolikowe, imprezy rozrywkowe, rozwiązywanie szarad, rebusów, zagadek, konkursy, teleturnieje, audycje i filmy o charakterze rozrywkowym.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika i inne techniki plastyczne – konkursy plastyczne ogólnopolskie, parada smoków, dekoracja całej szkoły-okolicznościowa, szopka krakowska, ORIGAMI ,I dzień wiosny, święta, Halloween, Andrzejki, karnawał, walentynki, wiosna i inne pory roku.

ZAJĘCIA UMYSŁOWE

Czytelnictwo pism i książek, CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM – rodzice, dziadkowie, ciocie, wujowie, pracownicy szkoły, osoby sławne czytają dzieciom bajki, słuchanie bajek (płyty CD), zajęcia bibliotekarskie, opracowanie lektur obowiązkowych, doświadczenia i eksperymenty, zabawy na tablicy interaktywnej.

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Szycie, haftowanie, dziewiarstwo, cerowanie, tkanie, prace w papierze, drewnie, prace ze sznurka, słomy, mas i tworzyw, zajęcia gospodarskie, kuchenne, ogrodnicze, modelarskie, konstrukcyjne, fotograficzne, prace dekoratorskie i inne.

Od godziny 16.30 – 17.30 odbywają się zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.