Bogata oferta kółek zainteresowań

Kółka zainteresowań

W Academosie rozumiemy, jak ważny jest rozwój talentów i zainteresowań dziecka. Dlatego stworzyliśmy dla naszych uczniów szeroką ofertę kółek zainteresowań, aby każdy uczeń miał możliwość zetknięcia się z różnymi formami aktywności i odkrywania swoich uzdolnień.

Podczas obserwacji przeprowadzonych w ubiegłych latach, dotyczących rozwoju społecznego naszych najmłodszych uczniów, zauważyliśmy, że dzieci mają za dużo odgórnie zorganizowanego czasu w szkole, co odbija się negatywnie na ich rozwoju społecznym. Brakuje czasu na rozmowy z kolegami, wspólne wymyślanie zabaw oraz budowanie przyjaźni. W zawiązku z czym w programie naszych kółek znajdują się m.in. zajęcia na świetlicy, zabawy ruchowe oraz spacer.

KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ- wykaz