Bogata oferta kółek zainteresowań

Kółka zainteresowań

W Academosie rozumiemy, jak ważny jest rozwój talentów i zainteresowań dziecka. Dlatego stworzyliśmy dla naszych uczniów szeroką ofertę kółek zainteresowań, aby każdy miał możliwość wyboru zajęć zgodnych ze swoją pasją.

Podczas obserwacji przeprowadzonych w ubiegłych latach, dotyczących rozwoju społecznego naszych najmłodszych uczniów, zauważyliśmy, że dzieci mają za dużo odgórnie zorganizowanego czasu w szkole, co odbija się negatywnie na ich rozwoju społecznym. Brakuje czasu na rozmowy z kolegami, wspólne wymyślanie zabaw oraz budowanie przyjaźni.

Zadaniem systemu szkolnego jest troska o uspołecznianie całego dorastającego pokolenia. Aktywność zabawowa ma ogromne znaczenie dla procesu socjalizacji – dziecko robi ogromny krok w swym rozwoju, uczy relacji z innymi, współpracy, staje się otwarte, życzliwe, koleżeńskie, kulturalne i samodzielnie zaczyna sobie radzić z problemami.

W związku z powyższym academosowy system kółek zainteresowań oparty jest na indywidualnie stworzonym harmonogramie zajęć (w godzinach 14:20- 15:05) przygotowanym przez uczniów wraz z rodzicami i pomocą nauczycieli uwzględniającym swobodną zabawę na świetlicy.

Aby dokonać trafnych wyborów zarówno Państwo, jak i dzieci zapoznają się we wrześniu z ofertą kółek, ich programem dostępnym na stronie internetowej oraz z prowadzącymi. Przez pierwszy miesiąc całe klasy uczestniczą kolejno w poszczególnych zajęciach (plan dostępny u wychowawcy). Rodzice proszeni są o rozmowy z dziećmi, ewentualne konsultacje z nauczycielami, a w konsekwencji podjęcie decyzji i przesłanie wychowawcy dwutygodniowego (tydzień parzysty i nieparzysty) harmonogramu swojego dziecka, który będzie obowiązywał przez I semestr (do ferii zimowych).

Co ważne, jeden rodzaj kółka można wybrać maksymalnie raz na tydzień (nie dozwolone jest wpisanie np. 4 x tańców). Natomiast zabawy rówieśnicze na świetlicy lub spacer można umieścić w harmonogramie kilka razy w tygodniu.

Bardzo prosimy aby Państwo zwrócili uwagę na plan lekcji dziecka i odpowiednio w dniu, w którym nie ma basenu, gimnastyki, tańców lub wf, wybrać spośród kółek ruchowych (taniec lub spacer). Zachęcamy również, aby każdy uczeń rozwijał umysł analitycznie na kółku matematycznym w odpowiedniej grupie, tzn. zadania konkursowe o podwyższonym stopniu trudności lub ćwiczenia zgodne z podstawą programową. Prosimy wziąć pod uwagę, że na kreatywności czy matematyce pracuje się w sposób ciągły zatem dobrze by było wpisać te zajęcia z częstotliwością „co tydzień”, zasada ta na pewno dotyczy chóru.

Ale przede wszystkim prosimy, aby wybory były zgodne z zainteresowaniami uczniów, motywacją, możliwościami koncentracji i sprzyjały rozwojowi sfery społecznej.

OFERTA KÓŁEK ZAINTERESOWAŃ

PRZYKŁADOWY DWUTYGODNIOWY HARMONOGRAM Jana Kowalskiego

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
SPACER ASWK PIANINO MATEMATYKA CHÓR

lub

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
SPACER MATEMATYKA EKSPERYMENTY KREATYWNOŚĆ CHÓR
ŚWIETLICA TABLICA ARTYSTYCZNE KREATYWNOŚĆ CHÓR

gdzie:

KOLOR ZIELONY TO OSOBY, KTÓRE CHODZĄ NA ZAJĘCIA W 1, 2, 3, 4 TYGODNIU W MIESIĄCU
KOLOR NIEBIESKI TO OSOBY, KTÓRE CHODZĄ NA ZAJĘCIA W 1(3) TYGODNIU (NIEPARZYSTE)
KOLOR CZERWONY TO OSOBY, KTÓRE CHODZĄ NA ZAJĘCIA W 2(4) TYGODNIU (PARZYSTE)