Kalendarium 7-8

KALENDARZ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2020/2021
PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA ACADEMOS- klasy VII-VIII

1. Organizacja roku szkolnego:

01. 09.2020– uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
01. 09.2020 – 22. 12.2020 – I okres
02 .01.2021 – 25. 06.2021 – II okres
16. 12. 2020 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej za I okres
18. 12. 2020 – wywiadówka za okres I
14. 06. 2021 – informacja o przewidywanych ocenach rocznych
21. 06. 2021 – klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej
25. 06. 2021 – zakończenie roku szkolnego
29. 06. 2021 – termin zgłaszania przez rodziców zastrzeżeń do ocen rocznych

2. Egzaminy (według komunikatu dyrektora CKE)

25.05.2021 – język polski
26.05.2021 – matematyka
27.05.2021 – język obcy nowożytny

3. Przerwy świąteczne i ferie:

23.12. – 31.12.2020 – zimowa przerwa świąteczna
04.01. – 15.01.2021 – ferie zimowe
01.04. – 06.04.2021 – wiosenna przerwa świąteczna

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
02.11. 07– 09.04.2021, 25-27.04.2021, 04.06.2021

4. Spotkania z rodzicami:

01.09.2020
spotkania wychowawcy i nauczycieli z rodzicami (zasadniczo trzeci piątek miesiąca, o godz. 18.30):
16.10.20, 20.11.20, 18.12,20 (wychowawcy), 19.03.21, 21.05.2021
konsultacje z psychologiem: każdy czwartek , godz. 13.00
konsultacje z nauczycielami – zgodnie z harmonogramem dyżurów

5. Plenarne posiedzenia rady pedagogicznej:

27. 08.2020, październik/listopad 2020, 16.12. 2020, 21.04. 2021, 21.06. 2021

6. Uroczystości szkolne i uczniowskie:

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – 01.09.2020
Sejmik szkolny – 16.03.2021
Uroczyste zakończenie roku szkolnego – 25.06.2021

7. Ogólnoszkolne imprezy turystyczno – sportowe i kulturalne:

16. 10.2020 – Europejski Dzień Języków (tzw. drugich)
19.10.2020 – Dzień Języka Angielskiego
25.01.2021– Zawody Narciarskie o Puchar Dyrektora
Styczeń/luty 2020 – wyjazd na narty /Włochy/Szwajcaria/
¬22.04.2021 – Światowy Dzień Ziemi w naszej szkole

8. Badania lekarskie:
wrzesień 2020 – badania profilaktyczne
kwiecień 2021 – badania bilansowe uczniów klas ósmych