Kalendarium 7-8

KALENDARZ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2019/2020
PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA ACADEMOS- klasy VII-VIII

WRZESIEŃ
01.09- 03.09.2019- obóz integracyjny klas siódmych z Zakrzowie
02.09.2019, godz. 9.00 – Msza Św. inauguracyjna, Kościół OO. Karmelitów
02.09.2019, godz. 10.15 – Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego
06.09.2019, godz. 18.30 – Spotkanie rodziców z wychowawcami
14.09.2019 – Sprzątanie Świata – impreza szkolno-rodzinna w Zabierzowie
22.09- 27.09.2019 – przyjęcie uczniów z Fredensborg Skole (Dania) w ramach wymiany.
23.09.2019 – Europejski Dzień Języków (tzw. drugich)
25.09.2019 – Dzień Języka Angielskiego
do 30.09.2019 – składanie przez rodziców podań o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego
– badania profilaktyczne uczniów klas pierwszych

PAŹDZIERNIK

do 15.10.2019 – złożenie opinii poradni psychologicznej w związku z ubieganiem się o dostosowanie warunków egzaminu ósmoklasisty do dysfunkcji
18.10.2019 – spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami

LISTOPAD

15.11.2019 – spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami

GRUDZIEŃ
– próbny egzamin ósmoklasisty
18.12.2019 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej za I okres nauki
20.12.2019 – wywiadówka za I okres nauki
24.12 – 31.12.2019 – ferie świąteczne

STYCZEŃ

02.01.2019 – początek II okresu
02.01- 03.01.2020- dodatkowe dni wolne
27.01. – 09.02.2019 – ferie zimowe, obóz narciarski

LUTY

17.02.2020 – zawody narciarskie o Puchar Dyrektora
21.02.2020 – spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami

MARZEC

18.03.2020- Sejmik Szkolny
19.03 – 20.03.2020 – Dni Międzynarodowe w naszych szkołach
27.03.2020 – spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami

KWIECIEŃ

09-14.04.2020- wiosenna przerwa świąteczna
21.04. – 23.04.2020 – dodatkowe dni wolne w związku z egzaminem ósmoklasisty
21.04. – 23.04.2020 – egzamin ósmoklasisty
27.04.2020 – Światowy Dzień Ziemi w naszej szkole
– badania bilansowe uczniów klas ósmych

MAJ

15.05.2020 – spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami
23.05- 31.05.2020- ogólnoszkolne wycieczki dydaktyczne

CZERWIEC

– przyjęcie uczniów ze szkoły RWBA (Wielka Brytania) w ramach wymiany
12.06.2020- dodatkowy dzień wolny
15.06.2020 – informacje o przewidywanych ocenach rocznych
22.06.2020 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
26.06.2020 – uroczystość zakończenia roku szkolnego
30.06.2020 – termin zgłaszania przez rodziców zastrzeżeń do ocen rocznych

Szkolna Poradnia Psychologiczna czynna w każdy czwartek w godz.13.00 – 17.00
Szkoła zapewnia pełną opiekę medyczną (lekarz i pielęgniarka).
Uczniowie mogą uczęszczać na kursy językowe w Szkole Języków Obcych LinguaLand
za 70 % ceny.
Uczniowie mogą korzystać ze stołówki