Kreatywne sposoby nauczania

Kreatywne metody nauczania wykorzystywane w naszej pracy z dziećmi:

1. Nauczanie bez podręczników

2. Nauka przez doświadczenie:

 • Nauczanie projektowe
 • Warsztaty – pieczenia chleba, sadzenia roślin, filmowe, szycia, origami, języka migowego etc.
 • Włączanie dzieci w proces nauczania:
  • dzieci w roli ekspertów/nauczycieli- przygotowują własne lekcje na wybrany przez siebie temat i prowadzą je dla klasy, układają zadania oraz wzajemnie kontrolują ich wykonanie
  • samodzielne tworzenie przez dzieci pomocy naukowych wykorzystywanych później w czasie lekcji
  • giełda pomysłów- szukanie tematów lekcji
  • mini ankiety dla dzieci dotyczące sposobu prowadzenia lekcji (co chciałyby wprowadzić, jakich aktywności oczekują)
 • Praca w grupach:
  • projekty grupowe – prezentacje, projekty na bristolach, drama, zabawy tematyczne, prezentacje multimedialne, wykłady
  • burza mózgów, dyskusja
 • Eksperymentowanie – przeprowadzanie doświadczeń związanych z omawianym tematem (np. woda – wiry wodne, pojęcie litra, tworzenie się lodu)
 • Nauczanie poprzez twórczość:
  • rundki twórcze: abstrahowanie cech przedmiotu np. tamburyno jest…, myślenie dedukcyjne: co by było gdyby…, szukanie analogii: gazeta jest jak…, metaforyzowanie itp. W pracach plastycznych to transformacja np lit. A w coś innego itd., używanie wielości materiałów
  • tworzenie elementów „Słownika gwary uczniowskiej”, pisanie scenariusza teatralnego, własnej książki, tworzenie bajek

3. Korzystanie z nowoczesnych pomocy dydaktycznych:

 • tablic interaktywnych- quizy, prezentacje multimedialne, gry dydaktyczne
 • telefonów -np. nagrywanie reklam wymyślonych przez dzieci- oglądanie efektów pracy na tablicy interaktywnej, nagrywanie dialogów
 • komputerów – programowanie w Baltie i Scratch (przy programowaniu Baltie nauczyciel zmienia się w czarodzieja i wykonuje polecenia uczniów), tworzenie książki (na komputerze) z ilustracjami z figur geometrycznych, poszukiwanie informacji w internecie i przygotowywanie prezentacji – indywidualnie i w grupach
 • aparatów fotograficznych -np. przy temacie „W poszukiwaniu oznak wiosny”

4. Nauka przez zabawę:

 • Wykorzystywanie gier (planszowych, karcianych, multimedialnych, drużynowych, quizów, blagiera, itp.)
 • przerywniki lekcyjne związane z aktywnością ruchową, ale nawiązujące do powtórek materiału- ćwiczenie gramatyki w ruchu, np. zabawa stepping stones
 • obchodzenie „świąt” matematycznych, takich jak „Dzień tabliczki mnożenia” oraz organizowanie zawodów matematycznych – mecz matematyczny, kółko i krzyżyk matematyczne, 1 z 10 matematyczny, itd.

Ponadto:

 • dyskusje w różnych formach- np. z kapeluszem przemowy, gorące krzesło, kula śniegowa
 • wykonywanie zadań uczących rozwiązywania problemów
 • sporządzanie notatek w formie obrazkowej, map myśli, tworzenie drzew decyzyjnych
 • „skrzynka pytań”, „list w butelce”- raz na jakiś czas opracowywanie pytań z dotychczas omawianych zagadnień, które wykorzystujemy do powtórki
 • zapraszanie gości – ekspertów z różnych  dziedzin życia (geodety, tłumacza, lekarza, weterynarza, stomatologa, wydawcę etc.)
 • posługiwanie się pantomimą, dramą
 • używanie podczas lekcji flashcartów, zdjęć, przedmiotów użytku codziennego, zabawek, pomocy naukowym zrobionych samodzielnie, np. domek z tektury