Kółko j.hiszpańskiego dla początkujących

Środa 15.30-16.15 klasy I-III
Środa 16.15-17.00 klasy IV-VI

Organizator: Academos
Zajęcia prowadzone w szkole przez naszą nauczycielkę Justynę Burdę

Ograniczona liczb osób (max 6)

Koszt:
40 zł za zajęcia

Opłata miesięczna za ilość przeprowadzonych w danym miesiącu zajęć na konto szkoły ACADEMOS nr 10 1240 4533 1111 0010 2663 9913