Kółko historyczne

Na naszym kółku poszerzamy wiedzę historyczną oraz doskonalimy umiejętności jej badania. Zajmujemy się nauką analizy tekstów źródłowych, pracujemy z mapą, poznajemy ciekawostki historyczne oraz wybitne postaci, które miały wpływ na losy świata, omawiamy najważniejsze wydarzenia związane z histroią Polski.