KÓŁKO ARTYSTYCZNE

Prowokuje do samodzielnej plastycznej wypowiedzi, do śmiałej realizacji własnych pomysłów, zamierzeń, wyrażania swoich myśli i uczuć w formie prac plastycznych
Przygotowuje do odbioru sztuki,  rozwija własne uzdolnienia oraz poczucie estetyki poprzez świadomą działalność artystyczną,
Służy rozbudzeniu w dzieciach wrażliwości, nie tylko na estetyczną stronę twórczości ale i na tematykę jaką sztuka podejmuje.
Zachęca do mówienia o przeżywanych i odczuwanych emocjach otwierając jednocześnie na przeżycia i odczucia innych
Uczy poszanowania wytworów pracy koleżanki i kolegi,
Daje sposobność do poznania ciekawych technik plastycznych.