Rekrutacja

Zapisy do klasy zerowej i klasy pierwszej trwają do czasu wyczerpania wolnych miejsc. Klasy liczą do 16 osób.
 
Rekrutacja obejmuje:

  • wstępną rozmowę rodziców z dyrektorem szkoły,
  • spotkanie dziecka i jego rodziców z psychologiem szkolnym – badanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
  • podpisanie umowy o naukę