Rozdanie świadectw

23 czerwca (piątek) – rozdanie świadectw w klasach (w budynku naszej szkoły). Tego dnia szkoła nie organizuje zajęć ani świetlicy dla dzieci. Ze względów logistycznych (związanych m.in. z parkowaniem) zaplanowaliśmy 2 tury:

godz. 10.00 – klasy: 0, 1a, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 5b
godz. 11.00- klasy: 1b, 1c, 4a, 4b, 4c, 5a, 5c, 6a, 6b