Projekty edukacyjne

Academosowe projekty edukacyjne

Academos wciąż ewoluuje, naszą wizję staramy się tworzyć ucząc się od najlepszych. Prof. dr hab. Stanisław Czachorowski w swoim artykule pisze: „Szkoła musi się zmieniać nie dlatego, że coś źle zostało zaprojektowane, ale dlatego że zmienia się świat, w którym funkcjonujemy. (…) Szkoła powinna uczyć świata, który się staje a nie świata, który kiedyś funkcjonował. W sensie pedagogicznym nauczyciel powinien przyjmować rolę nie tyle mentora, ale i ignoranta (wiem, że dużo nie wiem). Świat się tak szybko zmienia, że wszyscy musimy uczyć się przez całe życie. Wspólnie możemy odkrywać nowy świat.(…) System szkolny powinien w większym stopniu niż do tej pory skupić się na pokazywaniu nauki nie tylko jako produktu, ale także jako procesu (skąd się bierze wiedza, skąd się biorą treści w książkach i dlaczego bywają różnie przedstawiane).”

W naszej szkole uczymy projektowo ponieważ problemem nie jest dostęp do wiedzy, ale zdolność jej wykorzystania, umiejętność selekcji i przetwarzania informacji. Prace uczniów nie mogą być zbiorem cytatów na dany temat skopiowanych z Internetu. Żeby stworzyć projekt, trzeba zebrać i przetworzyć informacje. Dzięki tej metodzie rozwijamy zdolność logicznego myślenia, wyciągania wniosków, empatię, uczymy pracy w grupie, rozwiązywania konfliktów bez uciekania się do przemocy, odpowiedzialności za wspólne dobro, życia w demokracji.

Co to jest projekt?


Nasze projekty:

 • PROJEKT „MIŚ”

  http://thebearproject.academos.krakow.pl/

 • Wymiana z Litwą

  W dniach 7-10 czerwca 2016 Academos gościł uczniów i nauczycieli ze szkoły “Azuoliukas” w Rokiskis na Litwie. Wizyta związana była z projektem „Children Tell the HiStory”, w którym nasza szkoła bierze udział jako nieoficjalny partner. Ma on na celu promowanie wspólnej historii Polski, Litwy i Włoch na kanwie wydarzeń z życia ostatniego z Jagiellonów Zygmunta Augusta, jego drugiej żony Barbary Radziwiłłówny oraz matki Królowej Bony. Projekt ma również na celu zainteresowanie dzieci historią i wypracowanie nowoczesnych metod nauczania tego przedmiotu. W ramach wizyty zorganizowane zostało zwiedzanie Wawelu i Wieliczki po angielsku, wspólne lekcje historii, spacer z przewodnikiem po Rynku oraz inne atrakcje służące budowaniu więzi międzynarodowych.

  W maju 2017 roku grupa dzieci z Academosa wraz z opiekunami udaje się z rewizytą na Litwę. W ramach projektu będziemy kręcić film i przygotowywać przedstawienie. Zaplanowaliśmy również zwiedzanie Wilna i innych miejsc związanych z ostatnim Jagiellonem na tronie Polski i Litwy.

 • PROJEKT „CIAŁO”

 • PROJEKT „CIEMNIA”

 • PROJEKT „SŁAWNI MATEMATYCY”

 • PROJEKT „MIÓD”

 • PROJEKT „ŚWIAT JEST TEATREM, AKTORAMI LUDZIE”

 • PROJEKT „TEATR STAROŻYTNY I TEATR WSPÓŁCZESNY”

 • PROJEKT „Z GŁĘBIN NA POWIERZCHNIĘ – WULKANY”


 • PROJEKT INFORMATYCZNO – POLONISTYCZNO – PRZYRODNICZY • Rodzice dzieciom

 • Blog klasy 4b

  http://okiemklasy4b.blog.pl/

 • Tydzień edukacji demokratycznej

  Relacja z pierwszego projektu:

  Przed tygodniem demokratycznym prosimy uczniów o przyniesienie kartonów oraz wszelkich materiałów dydaktycznych- np. puzzli z mapą, książek, albumów, encyklopedii, gier, liczydeł, zegarów, słowników, zestawów eksperymentalnych, zbiorów minerałów, atlasów, zdjęć, starych komputerów, głośników, śrubek, śrubokrętów,… cokolwiek z czego możemy wyciągnąć przeróżne informacje, doświadczenia.

  Pierwszego dnia wynosimy z sal meble, oklejamy ściany szarym papierem, kartonami brystolu, przygotowujemy farby i stanowiska: Majsterkowicza; Matematyka, kosmos, gry dydaktyczne; Wiedza ogólna z książek, albumów; Góra kartonów, taśma, nożyczki lub wiele innych. Na drzwiach piszemy motto: „Marzenia są ważniejsze niż wiedza”- strefa wolności i koncentracji, w tle puszczamy muzykę poważną i wpuszczamy uczniów bez żadnej instrukcji.

  Na początku dzieci nie mogą się odnaleźć, spokojnie siadają i obserwują przestrzeń…. Chwilę później zaczynają działać. Początkowo panuje ogromny i męczący chaos. Uczniowie sięgają po wszystko, na niczym dłużej nie skupiają uwagi i wiele rzeczy nie ma głębszego sensu, nie potrafią samodzielnie zorganizować sobie mądrze czasu, otacza ich zbyt wiele bodźców. W tym momencie przerywamy działania i wychodzimy na korytarz. Rozmawiamy o tym, jak interpretują całe wydarzenie, w jaki sposób mogliby się czegoś nauczyć w tym dniu, że są odpowiedzialni za wszystkie rzeczy w sali, że muszą dbać aby nic się nie zgubiło, że do polaryzacji uwagi jest potrzebna koncentracja. Gdy wracamy do sali jest trochę lepiej, ale wciąż nie to, o co nam chodzi.

  Sytuacja poprawia się kiedy wkraczają dorośli mentorzy (nauczyciele, rodzice) towarzyszą działaniom i biorą w nich udział. Pokazują, że do zbudowania kartonowego domu przydaje się współpraca, że rozsądniej jest zajrzeć do komputera przy użyciu śrubokręta, a nie młotka, że nie trzeba przy malowaniu ograniczać się do brystolu itp. Największą rolę jednak odgrywa CZAS. Po ok. 3 godzinach działań, wypróbowaniu wszystkiego uczniowie zaczynają szukać naprawdę. Wyciągać wnioski, grać, czytać, emocje opadają, wraca koncentracja i WOLNA EDUKACJA. Wtedy ciągniemy temat i wprowadzamy pracę tygodniową: ograniczamy się do jednego stolika: np. w poniedziałek (nr 2), we wtorek tylko malujemy, w środę stolik nr 3 etc.

  https://plus.google.com/u/0/photos/104095740557950272668/albums/6084503430634618097?hl=pl
  https://plus.google.com/u/0/photos/104095740557950272668/albums/6085582217704609889?hl=pl

  Doświadczenie to daje nam zupełnie inny obraz klasy, ukazuje zainteresowania. Jak na dłoni widać kto potrafi „się nudzić” organizując sobie czas w wartościowy sposób, a kto spędza godziny przed komputerem. Odkryciem była mała mechanika (niekiedy szukamy sposobu na skupienie uwagi niektórych chłopców, a w taki dzień po 2 godzinach obserwacji, pomysły na stymulację mózgu, bombardują głowę mentorów). Nie dostrzegamy czasem talentu plastycznego u niektórych dzieci bo daje się im zbyt mało czasu na twórczość. Najwięcej jednak dzieci uczą się ze wspólnego przebywania ze sobą, tworzyć małą społeczność z różnymi typami osobowości, są pełni akceptacji, tolerancji, współdziałania, nastawieni na siebie. Bo….

  „Chodzi tu zarówno o to, by przestrzeń szkoły sprzyjała pracy własnej i indywidualnej, wspólnemu spędzaniu czasu lub odosobnieniu, jak również o to, by inspirowała do stawiania pytań, poszukiwania i działania. Przestrzeń szkoły jest miejscem spotkania, miejscem dzielenia się wytworami swojej pracy, swoimi przemyśleniami, dziełami plastycznymi, eksperymentami. Może być również domem, w którym listy ukryte w ważnych miejscach zachęcają maluchy do nauki czytania i pisania, a zostawione w kuchni pudełko z tortem zmusza do zmierzenia się z ułamkami i dzieleniem (jak podzielić tort równo pomiędzy wszystkich?). Mapy wiszące na ścianie zachęcają do planowania podróży i zgłębiania tajników geografii, obrazy budzą zaciekawienie sztuką, a wszechobecne półki z książkami i miękkie poduszki zapraszają do świata lektury. Zaproszeni goście pokażą różnorodność dróg zawodowych i sposobów życia, a zabawa w chowanego skłoni do obudzenia wyobraźni i kreatywnego myślenia. Spontanicznie zaimprowizowane tańce mogą być najlepszą lekcją WF na świecie, a ogród za domem pozwoli nacieszyć się grami i zabawami ruchowymi na świeżym powietrzu.”

  https://plus.google.com/u/0/photos/104095740557950272668/albums/6083795323516540545?hl=pl
  https://plus.google.com/u/0/photos/104095740557950272668/albums/6079806191497864401?hl=pl
  https://plus.google.com/u/0/photos/104095740557950272668/albums/6071979825234088225?hl=pl
  https://plus.google.com/u/0/photos/104095740557950272668/albums/6071986508890375601?hl=pl
  https://plus.google.com/u/0/photos/104095740557950272668/albums/6071976668258681905?hl=pl

 • Cała Polska Czyta Dzieciom

  W listopadzie rusza w Naszej Szkole akcja Cała Polska Czyta Dzieciom. Czytać sobie na wzajem będą Dzieci, czytać będą Nauczyciele, do czytania zapraszamy również Rodziców i Dziadków. kilka minut dziennie spędzonych na głośnym czytaniu  w klasach czy na świetlicy umili nam długie jesienno-zimowe popołudnia.

  Ważną datą w naszych literackich zmaganiach będzie 21 listopada  czyli Światowy Dzień Życzliwości, kiedy to w oparciu o lektury i własne doświadczenie porozmawiamy o różnych obliczach serdeczności, uprzejmości i tolerancji. Plastyczne i słowne efekty tych rozmów będzie można oglądać na naszych klasowych tablicach i na korytarzach.

  Niebawem przy portierni zostanie umieszczony również kosz, do którego będziemy zbierali książki (w bardzo dobrym stanie lub nowe) dla dzieci w wieku od 0-12 lat. Wspomogą one Św. Mikołaja, który przekaże je przed Świętami w podarku podopiecznym Fundacji Dzieło Pomocy Dzieciom. No bo skoro CAŁA Polska Czyta Dzieciom no to CAŁA i to WSZYSTKIM 🙂 Serdecznie zapraszamy do włączenia się w naszą akcję. :)”

 • Klub gier Academosa

  Gry planszowe to nie tylko miłe spędzanie wolnego czasu. Młodzi gracze rozwijają dziecięcą sprawność motoryczną, spostrzegawczość, refleks, orientację przestrzenną i pamięć. Pozwalają także kształtować analizę oraz syntezę wzrokową i słuchową. Usprawniają mowę, wzbogacają zasoby językowe, rozwijają myślenie. Gry wpływają na doskonalenie umiejętności matematycznych i logicznych u dzieci oraz rozbudzają zainteresowania.

  W Academosie spotykamy się i poznajemy zasady różnych gier planszowych, tworzymy własne gry planszowe i karciane oraz organizujemy turniej Superfarmera. Każda osoba zapisana posiada Kartę Członkowską naszego klubu.

Bierzemy także udział w projektach zewnętrznych, takich jak:

 • W drodze do UNESCO

 • Polskie szkoły z mocą

  Szkoły z mocą zmieniania świata,to nowy program mający na celu identyfikowanie, łączenie oraz wspieranie zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w Polsce, które pomagają dzieciom stawać się pozytywnymi zmianoczyńcami. 

  Zmianoczyńcą jest osoba, która kształtuje w sobie zestaw cech koniecznych we współczesnym świecie, aby zmieniać go na lepszy. Cechy te kształtują w nim określone postawy i umiejętności.
  Szkoła z mocą to taka szkoła, która uczy dzieci przede wszystkim empatii. Rozwija nie tylko wiedzę, ale także poprzez własne innowacyjne programy pomaga odkryć uczniom ich indywidualny potencjał i energię do działania. Każde dziecko może stać się pozytywnym zmianoczyńcą. Dzięki wspieraniu i rozwijaniu w dzieciach wrażliwości na otaczający je świat pomagamy im rozwiązywać problemy, otwierać się na innych, współdziałać i poczuć, że we własnym działaniu mają realny pozytywny wpływ na otaczającą je rzeczywistość. To program z mocą zmieniania świata na lepszy, dzięki nauczycielom, dzieciom i ich rodzicom – wzajemnemu współdziałaniu i poczuciu konieczności pozytywnych zmian dla siebie i innych.

 • Mistrz Rachowania

  Jednym z celów nauczania matematyki jest sprawność rachunkowa. W Naszej szkole organizowane są comiesięczne ośmiominutowe kartkówki sprawdzające sprawność rachunkową uczniów klas 3 – 6. Zwracamy szczególnie uwagę na to, jak zero wpływa na wynik poszczególnego działania. Przez cały rok monitorowane są postępy poszczególnych uczniów. Pod koniec roku wyłaniani są Mistrzowie Rachowania z każdej klasy.

 • Matematyczne preteksty

  Konkurs Matematyczne preteksty czyli ogólnopolska zabawa matematyczna z elementami rywalizacji.

  Udział mogą brać wszyscy uczniowie (od zerówki do klasy 6). Poprzez zadania uczniowie mogą spojrzeć na matematykę szkolną z innego punktu widzenia i przekonać się, że jest ona prosta, piękna, interesująca i radosna, a zabawa nią może sprawiać sporo frajdy i satysfakcji.  Pierwszy etap Konkursu jest etapem „rodzinnym” ponieważ to rodzice m.in. zgłaszają do udziału w Konkursie swoje dzieci, a najmłodszym uczestnikom czytają teksty konkursowe i treści zadań.

  http://www.matpret.pl/kmp.htm

 • Liga zadaniowa

  Jest to internetowy konkurs organizowany przez Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Trwa od października do czerwca w każdym roku szkolnym. Mogą do niej przystąpić wyłącznie uczniowie szkół podstawowych. Do Ligi można przystąpić w dowolnym momencie i robić dowolnie długie przerwy. Pierwszego dnia miesiąca publikowane są 3 zadania, do których rozwiązania wystarcza wiedza z matematyki na poziomie szkoły podstawowej. Rozwiązania dowolnej liczby bieżących zadań należy nadsyłać do końca danego miesiąca (decyduje data wysłania e-maila lub data stempla pocztowego).

  http://www.matematyka.wroc.pl/book/liga-zadaniowa/szkola-podstawowa

 • Odyseja Umysłu

  To program, konkurs, w którym najważniejsza jest kreatywności i niestandardowe rozwiązywanie problemów. Odyseusze pracują w drużynach liczących maksymalnie 7 osób.
  Dzieci muszą zmierzyć się z dwoma rodzajami problemów.

  Pierwszy z nich to Problem Długoterminowy, jeden z pięciu opublikowanych na stronie internetowej. Drużyna przez kilka miesięcy pod okiem trenera wymyśla, konstruuje i dopina na ostatni guzik wybrane przez siebie zagadnienie. Drużyna pracuje absolutnie uczciwie i samodzielnie. To najważniejsze zasady programu.

  Drugi rodzaj problemów, to problemy spontaniczne. Jaki to rodzaj zadania dzieci dowiadują się w ostatniej chwili i na jego rozwiązanie mają tylko kilka minut. Problem może być słowny, słowno-manualny lub manualny.

  Całość to wielka przygoda, w której może wziąć udział każdy.
  http://odyseja.org/

 • EDUKACJA GLOBALNA


  „Edukacja globalna dla najmłodszych- jest to projekt który służy pokazywaniu różnorodności świata, różnych dróg życiowych, kultur, zróżnicowanych warunków w różnych krajach, a z drugiej strony pokazuje podobieństwa łączące dzieci z ludźmi z innych stron świata. Zrozumienie podobieństw i różnic sprawia, że łatwiej nam szanować różnorodność. Edukacja wielokulturowa buduje otwartość wobec świata i ludzi o różnych kolorach skóry, języku, pochodzeniu, religii, tradycji, stylu życia, a – co za tym idzie – bliskość z innymi ludźmi i postawy empatyczne. Uczy, jak wiele nas łączy, a jednocześnie przygotowuje do życia w świecie pełnym różnorodności i utwierdza w przekonaniu, że różnorodność ta jest stanem jak najbardziej naturalnym i pożądanym.”

  W ramach projektu odbyło się 6 zajęć (3 prowadzone przez trenera zewnętrznego z fundacji Źródła i 3 prowadzone przez wychowawczynię klasy 1a). Dzieci miały okazję dowiedzieć się czegoś o 6 krajach świata (Nepal, Ghana, Boliwia, Wietnam, Peru, Gwatemala). Poznać tradycje, zwyczaje, zabawy dzieci z innych krajów. Do tego poznawały rośliny, zwierzęta, krajobraz danego kraju, szukały go na mapie świata.

  http://eduglob.zrodla.org/edukacja_globalna3/