Kalendarium

KALENDARZ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2016/2017
PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA ACADEMOS

1. Organizacja roku szkolnego:

01.09.2016 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
01.09.2016 – 31.12.2016 – I okres
01.01.2017 – 23.06.2017 – II okres
14.12.2016 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej za I okres
16.12.2016 – wywiadówka za okres I
12.06.2017 – informacja o przewidywanych ocenach rocznych
19.06.2017 – klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej
23.06.2017 – zakończenie roku szkolnego
27.06.2017 – termin zgłaszania przez rodziców zastrzeżeń do ocen rocznych

2. Przerwy świąteczne i ferie:

23.12. – 31.12.2016 – zimowa przerwa świąteczna
30.01. – 12.02.2017 – ferie zimowe
13.04. – 18.04.2017 – wiosenna przerwa świąteczna

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14.10.2016, 31.10.2016, 02.05.2017, 16.06.2017

3. Spotkania z rodzicami:

01.09.2016
spotkania wychowawcy z rodzicami (w zależności od potrzeb)
wywiadówki semestralne: grudzień, czerwiec
konsultacje z psychologiem: każdy czwartek, godz. 13.00
konsultacje z nauczycielami – zgodnie z harmonogramem dyżurów

4. Plenarne posiedzenia rady pedagogicznej:

25. 08.2016, listopad 2016, grudzień 2016, kwiecień 2017, czerwiec 2017

5. Uroczystości szkolne i uczniowskie:

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – 01.09.2016
Piknik Rodzinny – 20.05.2017
Uroczyste zakończenie roku szkolnego – 23.06.2017

6. Kalendarium konkursów:

24.10.2016 – Małopolski Konkurs Matematyczny dla klas 4-6 – zapisy na kółku matematycznym;
koniec października – Międzynarodowy Baltie 3 – konkurs informatyczny;
07.11.2016 – Małopolski Konkurs Humanistyczny dla klas 5-6;
17.11.2016 – Małopolskie Baltie 2016 – konkurs informatyczny;
17.11.2016 – Z dobrą nowiną przez życie – konkurs z religii;
23.11.2016 – Ogólnopolski Konkurs Alfik Matematyczny dla klas 2-6, zgłoszenia do 28.10., koszt – 9 zł.
24.11.2016 – Krakowska Matematyka – konkurs dla klas 4-6 – zapisy na kółku matematycznym;
11.01.2016 – Ogólnopolski Konkurs MAT – konkurs dla klas 2-6, zapisy do 28.10., koszt – 9 zł.
16.03.2016 – Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny dla klas 2-6 – zgłoszenia do 10.01., koszt – 9zł.

Luty/marzec – maj – Na początku było słowo… – konkurs z religii

7. Badania lekarskie:

wrzesień 2016 – badania profilaktyczne klas pierwszych
kwiecień 2017 – badania bilansowe uczniów klasy szóstej