Kalendarium

KALENDARZ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2017/2018
PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA ACADEMOS

       1. Organizacja roku szkolnego:

04.09.2017 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
04.09.2017 – 21. 01.2018 – I okres
22 .01.2018 – 22. 06.2018 – II okres
16.01. 2018 – wywiadówka za okres I
17.01. 2018 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej za I okres
11.06. 2018 – informacja o przewidywanych ocenach rocznych
18.06. 2018 – klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej
22.06. 2018 – zakończenie roku szkolnego
26.06. 2018 – termin zgłaszania przez rodziców zastrzeżeń do ocen rocznych

 1. Przerwy świąteczne i ferie:
 • 23.12. – 31.12.2017 – zimowa przerwa świąteczna
 • 12.02. – 25.02.2018 – ferie zimowe
 • 29.03. – 03.04.2018 – wiosenna przerwa świąteczna
 • Wszystkie dni ustawowo wolne od pracy

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (szkoła zapewnia dyżur świetlicowy): 

2 i 3.11.2017, 30.04.2018, 02.05.2018, 04.05.2018, 01.06.2018,

 1. Spotkania z rodzicami:
 • spotkania wychowawcy i nauczycieli klas IV-VI z rodzicami co drugi miesiąc we wtorki:
  04.09.2017, 07.11.2017, 16.01.2018, 20.03.2018, 29.05.2018
 • konsultacje z psychologiem: każdy czwartek od godz. 13.00
 • konsultacje z nauczycielami – zgodnie z harmonogramem dyżurów
 1. Plenarne posiedzenia rady pedagogicznej
  28 sierpnia 2017, listopad 2017, styczeń 2018, kwiecień 2018, czerwiec 2018
 2. Uroczystości szkolne i uczniowskie:
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – 09.2017 (szkoła nie organizuje zajęć ani dyżuru świetlicowego)
 • Dzień kropki- 15.09.2017
 • Tydzień języków obcych- wrzesień
 • Dzień tabliczki mnożenia- wrzesień
 • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej- październik
 • Dzień pamięci- październik/ listopad
 • Urodziny Polski- 11 listopada
 • Koncert Świąteczny- grudzień
 • Bal karnawałowy- luty
 • Pierwszy Dzień Wiosny- marzec
 • Dzień liczby Pi- marzec
 • Piknik szkolny – 05.2018
 • Turniej piłki nożnej- maj/czerwiec
 • Zielone szkoły- maj/ czerwiec
 • Uroczystość zakończenia roku szkolnego – 06.2018
 • Rozdanie świadectw- 22.06.2018 (szkoła nie organizuje zajęć ani dyżuru świetlicowego)
 1. Badania lekarskie:
 • wrzesień 2017 – badania profilaktyczne klas pierwszych