Kalendarium

KALENDARZ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2018/2019
PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA ACADEMOS- klasy 0-VI

1. Organizacja roku szkolnego:

03.09.2018– uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
03.09.2018 – 21. 12.2018 – I okres
02.01.2019 – 21. 06.2019 – II okres
19.12. 2018 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej za I okres
18.12. 2018 – wywiadówka za okres
10.06. 2019 – informacja o przewidywanych ocenach rocznych
17.06. 2019 – klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej
21.06. 2019 – zakończenie roku szkolnego
25.06. 2019 – termin zgłaszania przez rodziców zastrzeżeń do ocen rocznych

Przerwy świąteczne i ferie:

 • 24.12 – 31.12.2018 – zimowa przerwa świąteczna
 • 14.01 – 27.01.2019 – ferie zimowe
 • 18.04 – 23.04.2019 – wiosenna przerwa świąteczna

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

02.11.2018, 24-26.04.2019, 29-30.04.2019, 02.05.2019

 1. Spotkania z rodzicami:
 • 03.09.2018 (klasy 0-3) i 04.09.2018 (klasy 4-6)
 • spotkania wychowawcy i nauczycieli z  rodzicami klas IV- VI (dwa w semestrze, wtorek o godz. 16.30): 30.10.18, 18.12.18, 05.03.2019, 14.05.2019
 • konsultacje z psychologiem: każdy czwartek , od godz. 13.00
 • konsultacje z nauczycielami – zgodnie z harmonogramem dyżurów
 1. Plenarne posiedzenia rady pedagogicznej:
  27.08.2018, październik 2018, grudzień 2018, kwiecień 2019, czerwiec 2019
 2. Uroczystości szkolne i uczniowskie:
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – 03.09.2018
 • Dzień kropki- 17.09.2018
 • Tydzień języków obcych- wrzesień
 • Dzień tabliczki mnożenia- wrzesień
 • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej- październik
 • Dzień pamięci- październik/ listopad
 • „Urodziny Polski”- 11 listopada
 • Koncert Świąteczny- grudzień
 • Zawody Narciarskie o Puchar Dyrektora- styczeń/luty
 • Bal karnawałowy- luty
 • Pierwszy Dzień Wiosny- marzec
 • Dzień liczby Pi- marzec
 • Piknik szkolny – 25.05.2019
 • Turniej piłki nożnej- maj/czerwiec
 • Zielone szkoły- maj/ czerwiec
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego – 06.2019 (szkoła nie organizuje zajęć ani dyżuru świetlicowego)
 1. Badania lekarskie:
 • wrzesień 2018 – badania profilaktyczne