Administracja

Sekretariat:

Sylwia Nosal
Alicja Boruń
Magdalena Woźniak

Pełnomocnik dyrektora:

Agnieszka Kucz

Konserwator:

Jerzy Zatoński

Woźna:

Krystyna Nowińska

Portiernia:

Krzysztof Drabik
Leszek Korpak